Защитна стена

Firewall (Защитна стена) Безплатен софтуер за сигурна защита на вашия браузър и операционна система.

ZoneAlarm Free

ZoneAlarm е безплатна защитната стена, която блокира хакери от проникването на домашния си компютър чрез скриване на вашия компютър от нежелан мрежов трафик. По разкриване и предотвратяване на прониквания, ZoneAlarm Free Firewall пази вашия компютър...

TrueCrypt

TrueCrypt е софтуерна програма за създаване и поддържане на on-the-fly криптиран диск. On-the-fly криптиране означава, че данните са криптирани или автоматично декодира точно преди те да се заредят или запишат, без намеса на потребителя. Без данни...