Portable Bitvise SSH Client 7.21 download – FTP,SSH, SFTP клиент

Bitvise SSH Client 8.29 Final download - FTP

Portable Bitvise SSH Client е бърз и безплатен SSH клиент, който има графична среда и предоставя множество допълнителни настройки като връзка с FTP, SFTP, TCP/IP tunneling и още.

Portable Bitvise SSH Client 7.21 download - FTP,SSH, SFTP клиент 1

Bitvise SSH Client предоставя много лесен начин за SSH свързване към отдалечени сървъри, като предоставя още допълнителни полезни инструменти. Товае portable вариант на Bitvise SSH Client, който не се нуждае от инсталация. По този начин може да е винаги с вас на външен носител и не оставя никакви следи в операционната система, където е бил стартиран.

Инсталацията е в една стъпка, като в самото начало се дава избор да се избере дали да се инсталира за всички потребители, директория, в която да се инсталира, да се създаде шорткът на десктопа или не и дали програмата да се стартира след приключване на инсталацията. Всички тези опции са маркирани по подразбиране, а на потребителя му остава само да цъкне, че е съгласен с EULA и програмата се инсталира. Самата инсталация преминава много бързо и абсолютно безпроблемно.

Интерфейсът е много добре организиран, като главните категории са подредени в табове, което е много удобно и прегледно. В сравнение с PuTTY или WinSCP тук имаме много по-добре организиран интерфейс, което е в плюс особено за начинаещите потребители.

При логване на потребителя се дават множество възможности. Той може да избере адрес на сървъра, към който ще се свързва, порт за връзката, запазване на паролата и различни методи за идентификация, включване на функция за трудно проследяване obfuscation, различни методи за автентикация и публични ключове като Kerberos, DSA, NTLM, RSA. В долната част на екрана се дава полезна информация относно извършените до момента действия.

Portable Bitvise SSH Client

Portable Bitvise SSH Client предлага емулиран терминал още със свързването, както и FTP клиент, който също е наличен веднага след осъществяване на връзката, с който може безпроблемно да бъде осъществен трансфер на файлове.

Може да бъде осъществен отдалечен достъп, при наличие на връзка, с едно натискане на един бутон. Remote Desktop при Bitvise се явява като алтернатива на VNC връзка.

Програмата предлага и множество настройки за форуърдване на портове при SSH и command-line параметри, настройка на прокси сървър, позволява настройването в множество аспекти. Могат да бъдат настроени опции за поведение на програмата при загуба на връзка, различни действия при свързване към сървър, като това дали да отваря автоматично терминал и SFTP клиент, настройки на отдалечения десктоп Remote Desktop, различни настройки по SFTP клиента, настройки по FTP-to-SFTP bridge, C2S, S2C, множество настройки на SSH и още много.

Bitvise SSH Client е мощен инструмент, който с удобния си интерфейс и множество предоставяни инструменти е подходящ за всякакви потребители, които имат нужда от инструмент за сигурно отдалечено свързване.

Лиценз: Безплатен

Download: Portable Bitvise SSH Client 7.21

Източник: software.kaminata.net

Loading