Започва производството на първия чип от отворен тип Libre-SOC

Започва производството на първия чип от отворен тип Libre-SOC

В рамките на проекта Libre-SOC се създава чип с отворен хардуер, базиран на хибридна архитектура в стил CDC 6600, и в който за намаляване размерите и сложността на чипа инструкциите за CPU, VPU и GPU не са разделени и са предлагат в вид на единен ISA комплект. Първоначално този проект се наричаше Libre RISC-V, но бе преименуван на Libre-SOC след като се взе решение вместо RISC-V да се използва архитектурата на процесорните команди (ISA) OpenPOWER 3.0.

Проектът има за цел създаването на пълноценна и изцяло отворена система върху чипа, за която не е необходимо да се плащат лицензни такси и да се извършват каквито и да било други плащания. Тази SoC ще се използва в десктоп компютрите, лаптопите и различните портативни и мобилни устройства. Освен типичните за CPU процесорни инструкции и регистри с общо предназначение, Libre-SOC предоставя в един и същ функционален блок възможност за изпълняване на векторни операции и специализирани изчисления, които са специфични за VPU и GPU. Чипът използва комплекта инструкции OpenPOWER, разширението Simple-V cъс своите команди за векторна и паралелна обработка на данните, както и специализираните инструкции за преобразуване на типовете 3D операции в ARGB.

Инструкциите на GPU са фокусирани за използване с графичния API Vulkan, а VPU ускорява преобразуването на YUV-RGB и декодирането на форматите MPEG1/2, MPEG4 ASP (xvid), H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, MP3, AC3, Vorbis и Opus. За Mesa се предлага драйвер с отворен код, който използва възможностите на Libre-SOC и предоставя хардуерно ускорение на софтуерната реализация на графичния API Vulkan. Така например, шейдърите на Vulkan могат да бъдат транслирани с помощта на JIT енджин за хардуерно изпълнение чрез използването на наличните в Libre-SOC специализирани инструкции.

В следващия тестов прототип трябва да бъде реализирано разширението SVP64 (Variable-length Vectorisation), което дава възможност за използването на Libre-SOC в качеството на бърз векторен процесор (освен 32-та 64-битови регистри с общо предназначение ще бъдат добавени още 128 регистъра за векторни изчисления). Първият прототип включва само едно ядро, работещо с тактова честота 300 MHz, но през следващите две години трябва да излезе 4-ядрена версия, след това 8-ядрена, а по-късно и 64 ядрена.

Първата партида чипове от този тип ще бъде произведена от компанията TSMC с използването на 180 нанометров технологичен процес. Всички използвани в този проект технологии са със свободни лицензи, включително достъпните за изтегляне файлове с GDS-II формат, които описват цялостната топология на чипа, като тази информация е напълно достатъчна за започването на собствено производство. Libre-SOC е първият изцяло независим чип, базиран на архитектурата Power, който не се произвежда от компанията IBM.

Разработването на Libre-SOC и финансирано от фондацията NLnet Foundation, която инвестира 400 хиляди евро за създаването на нов тип чип от отворен тип, който може да бъде използван за създаването на фундаментални технически решения.Източник: www.kaldata.com