Стана ясно защо Xiaomi е включена в черния списък на САЩ

Xiaomi отчита солиден ръст на приходите и печалбата за 2020 г.

Xiaomi Corporation, интернет компания за смартфони и интелигентен хардуер, свързани с платформата „Интернет на нещата“ („IoT“), обяви своите одитирани консолидирани резултати за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

През 2020 г. общите приходи за годината на Xiaomi възлизат на 245,9 милиарда китайски юана (приблизително 37,7 милиарда долара), което представлява увеличение от 19,4% спрямо предходната година. Печалбата след данъци за годината е била 13 милиарда юана (приблизително 2 милиарда долара), което представлява увеличение от 12,8% спрямо предходната година, надхвърляйки пазарните очаквания. През четвъртото тримесечие на 2020г. приходите на Групата възлизат на 70,5 млрд.юана, което представлява увеличение от 24,8% спрямо предходната година. Печалбата след данъци възлиза на 3,2 милиарда юана, което представлява ръст от 36,7% спрямо предходната година.

Финансови акценти за 2020 г.:
  • Общите приходи са приблизително 245,9 млрд. юана, с 19,4% повече на годишна база;
  • Брутна печалба от основната дейност бе приблизително 36,8 млрд. юана с 28,7% повече на годишна база;
  • Печалбата след данъци, некоригирана съгласно МСФО, бе 13 милиарда юана, с 12,8% прираст на годишна база, побеждавайки пазарния консенсус;
  • Печалбата на акция бе 0,849 юана.
Финансови акценти от последното тримесечие на 2020 г.:
  • Общите приходи бележат исторически връх на база тримесечен период от приблизително 70,5 милиарда юана, с 24,8% ръст на годишна база;
  • Брутна печалба от основната дейност от приблизително 11,3 милиарда юана, нараства с 44,4% на годишна база;
  • Печалбата след данъци, некоригирана съгласно МСФО, е била 3,2 млрд. юана, равняваща се на 36,7% на годишна база.
Годишният преглед допълнително затвърждава силната позиция на пазара на премиум смартфони

През 2020 г. приходите на Xiaomi от смартфони възлизат на 152,2 милиарда китайски юана за годината, което представлява ръст от 24,6% на годишна база. През 2020 г. глобалните доставки на смартфони на Групата възлизат на 146,4 милиона бройки, което е увеличение от 17,5% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2020 г. приходите от смартфони възлизат на 42,6 милиарда китайски юана, което представлява ръст от 38,4% на годишна база. През последното тримесечие глобалните доставки на смартфони на Групата достигнаха 42,3 милиона бройки, което представлява увеличение от 29,7% на годишна база.

Засилена водеща позиция в AIoT

През 2020 г. Групата заложи на стратегията „Smartphone × AIoT“, в следствие на което приходите от IoT и лайфстайл продукти достигнаха 67,4 милиарда китайски юана – с 8,6% увеличение спрямо предходната година. През четвъртото тримесечие на 2020 г. приходите от IoT и лайфстайл продукти са 21,1 милиарда юана, което представлява ръст от 8% спрямо предходната година.

По-нататъшно укрепване на възможностите в международни пазари

През 2020 г. приходите на Xiaomi от международни пазари са се увеличили с 34,1% на годишна база до 122,4 милиарда китайски юана, което представлява 49,8% от общите приходи. През четвъртото тримесечие на 2020 г. приходите на компанията от международни пазари нараснаха с 27,6% до 33,8 милиарда юана – 47,9% от общите приходи. Към 31 декември 2020 г. продуктите на Групата се продават в повече от 100 държави и региони по света. Според Canalys, през четвъртото тримесечие на 2020 г. Xiaomi се класира сред първите пет компании по отношение на доставките на смартфони в 54 държави и региони в световен мащаб.

Xiaomi продължи да набира скорост в основните пазари по света през 2020 г. Според Canalys, с пазарен дял от 15,3%, през четвъртото тримесечие на 2020 г., Xiaomi се класира на 3-то място за 3-то поредно тримесечие в Европа по отношение на доставките на смартфони. Освен това, за първи път Групата зае и челната позиция в Централна и Източна Европа, с увеличение от 17,5% в  доставките на смартфони в сравнение с предходната година и  24,7% пазарен дял.

В Западна Европа Xiaomi запази своята позиция сред първите три компании за смартфони, с 57,3% увеличение в доставките на годишна база и пазарен дял от 10,9%. По-конкретно, доставките на смартфони на Xiaomi заемат първото място в Испания за 4-то поредно тримесечие с пазарен дял от 27%. Освен това доставките на смартфони на Групата са се увеличили с 86,2% във Франция, с 61,6% в Италия и със 139,8% в Германия, на годишна база, през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Повече информация може да откриете тук.Източник: www.kaldata.com