Wi-Fi скоро ще осигурява много повече от безжичен интернет

Wi-Fi скоро ще осигурява много повече от безжичен интернет

Сподели

Вашето Wi-Fi устройство скоро може да се превърне в сензор, който може да събира всякаква полезна информация, става ясно от информация за нов проект.

Wi-Fi стандартът, който в момента е в процес на разработка, а именно 802.11bf, ще бъде проектиран така, че да се възползва от повсеместния характер и широката популярност на Wi-Fi, за да разшири използването на мрежите от просто средство за безжично свързване с интернет, към разширени възможности за наблюдения.

„Тъй като Wi-Fi става все по-присъстващ в публични и частни пространства, става естествено да се използва неговата повсеместност, за да се внедрят новаторски безжични сензорни приложения като откриване на човешко присъствие, разпознаване на дейности и проследяване на обекти, които са само едни от безброй много примери, които могат да бъдат дадени в това отношение“, казва Франческо Рестуча, асистент по електротехника и компютърно инженерство в Североизточния университет.

Документът на Resuccia обобщава състоянието на проекта за новия стандарт на Wi-Fi, който в момента се разработва от Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE).

Проектът има за цел да използва WLAN сигнали за откриване на различни характеристики на планираната цел в дадена среда. Според проекта надеждите са да се въведе възможност за измерване на детайли като обхват и скорост, както и да бъде откривано движение, присъствие и близост, а сензорите да бъдат достатъчно чувствителни, за да правят разлика между обекти, хора и животни.

След като бъде финализиран новия стандарт, WLAN зонирането трябва да стане достъпно за интегриране в стаите, къщите, автомобилите и корпоративната среда. Възможностите за наблюдение ще бъдат приложими в редица стандарти на IEEE 802.11.

„Досега усилията за научноизследователска и развойна дейност са били насочени към подобряване на точността на класификация на наблюдаваните явления, като се обръща малко внимание на проблемите на S&P [сигурност и неприкосновеност на личния живот]“, пише Restuccia в своя доклад, докладван от The Register. Трябва да се решат и тези въпроси, за да могат хората да се доверят на новия стандарт.Източник: www.kaldata.com


Сподели