Възстановяването на дефицитен “моторен” протеин може да подобри успеха на плодовитостта

Сподели

Водещата причина за спонтанен аборт е, че човешките яйцеклетки са изненадващо лоши в управлението на броя на хромозомите в тях. Но сега изследователи от Института Макс Планк са идентифицирали моторен протеин, който помага на този процес да функционира безпроблемно, което води до потенциален нов начин за подобряване на успеваемостта на лечението на плодовитостта.

Хората обикновено наследяват 46 хромозоми, като половината се внасят от спермата на единия родител, а другата половина идва от яйцеклетките на другия родител. Клетките предшественици на яйцеклетки, наречени ооцити, съдържат две копия на всяка хромозома и губят едно от тях чрез процес на клетъчно делене. Това се ръководи от апарата на шпиндела, структура от влакна, които изтеглят едно копие на всяка хромозома към противоположните краища на вретеното, преди ооцитът да се раздели между тях.

Проблемът е, че грешките са често срещани по време на този процес при хората. По-голямата част от спонтанните аборти са причинени от зряла яйцеклетка, която съдържа твърде много или твърде малко хромозоми, докато състояния като синдрома на Даун също могат да възникнат от хромозомни аномалии.

„Вече знаем, че човешките ооцити често сглобяват вретена с нестабилни полюси“, каза Мелина Шух, автор на изследването. “Такива нестабилни вретена неправилно подреждат хромозомите по време на деленето.”

Вретеновидният апарат (зелен) разделя хромозомните двойки (пурпурни) в човешки яйцеклетки

Чун Со / Институт за мултидисциплинарни науки Макс Планк

Колкото и да е странно, изглежда, че другите бозайници нямат същия процент на грешки, така че за новото проучване изследователите изследваха разликите между тях и нас. Те проведоха молекулярна инвентаризация на протеините, които играят роля в стабилизирането на вретената, сравнявайки човешките ооцити с тези от мишки, прасета и крави.

По този начин екипът идентифицира конкретен протеин, наречен KIFC1, който е относително дефицитен в човешките ооцити, но много по-често срещан при другите тествани животни. Този моторен протеин изгражда мостове между влакната на шпиндела, като ги поддържа стабилни. За да провери дали липсата на този протеин стои зад високия процент на хромозомни грешки, екипът го отстрани от миши и крави ооцити.

„Без този моторен протеин повечето миши и говежди ооцити събраха нестабилни вретена като човешки ооцити и се появиха повече грешки в сегрегацията на хромозомите“, каза Чун Со, първият автор на изследването. “По този начин нашите резултати предполагат, че KIFC1 е от решаващо значение за осигуряване на безгрешно разпределение на хромозомите по време на мейоза.”

След това изследователите провериха дали работи и по друг начин. Те добавиха допълнителен KIFC1 в човешки ооцити и откриха, че вретената са станали значително по-стабилни, с по-малко грешки. С по-нататъшна работа това откритие може да бъде пробив за подобряване на успеваемостта на IVF или други лечения за плодовитост.

„Въвеждането на KIFC1 в човешки ооцити може да бъде възможен подход за намаляване на дефектните яйцеклетки“, каза Шух. „Това може да помогне за по-успешно лечение на фертилитета.

Изследването е публикувано в списанието наука.

Източник: Институт Макс Планк



Публикациите се превеждат автоматично с google translate


Сподели