Великобритания

Британското правителство раздало на деца лаптопи с вирус

Британското правителство раздало на деца лаптопи с вирус

Британското правителство прилага плана си за подпомагане на ученици в неравностойно положение, предоставяйки им безплатно лаптопи, за да могат да учат спокойно от вкъщи във времената на COVID-19. Заедно с тях обаче, то доставяло на децата и...