Разрастващата се индустрия на изкуствения интелект премина чисто през частта от своето развитие, която се движи бързо, точно в частта, в която ние „разбиваме нещата“ – като обществото! След пускането на ChatGPT миналия ноември генеративните AI системи превзеха дигиталния свят, намирайки приложение във всичко – от машинно кодиране и индустриални приложения до дизайн на игри и виртуални забавления. Също така бързо беше възприет за незаконни цели като мащабиране на операции с нежелана поща и създаване на deepfakes.

Това е един технологичен джин, който никога няма да върнем обратно в неговата бутилка, така че е по-добре да работим върху регулирането му, твърди базираният в Силиконовата долина автор, предприемач, инвеститор и политически съветник, Том Кемп, в новата си книга, Съдържащ Big Tech: Как да защитим нашите граждански права, икономика и демокрация. В откъса по-долу Кемп обяснява каква форма може да приеме тази регулация и какво би означавало нейното прилагане за потребителите.

Fast Company Press

Откъс от Съдържащи големи технологии: Как да защитим нашите граждански права, икономика и демокрация (IT Rev, 22 август 2023 г.)от Том Кемп.


Пътна карта за съдържане на AI