Telstra, Optus и Aldi Mobile предупредиха от ACMA, че не проверяват новата информация за клиента

Изображение: Getty Images / iStockphoto

Австралийският орган за комуникации и медии (ACMA) е издал официални съобщения до три телекомуникационни компании, след като е установил, че всеки не е успял да провери данните на клиента при преместване между превозвачи.

Medion Mobile, който захранва Aldi Mobile и е собственост на Lenovo, е бил заловен на 53 пъти, установено е, че Telstra е нарушила задълженията си 52 пъти, а Optus е пинг за едно нарушение.

“В исторически план е било прекалено лесно да прехвърляте телефонни номера от една телекомуникация в друга. Всички измамници, необходими за отвличане на мобилен номер и достъп до лична информация като банкови данни, са име, адрес и дата на раждане”, председателят на ACMA Нерида О’Лофлин казах.

„Противопоставяме телекомуникационните компании, които не спазват правилата и оставят клиентите уязвими на кражба на самоличност.“

ACMA заяви, че тези, които са претърпели измами с мобилни номера, обикновено са загубили повече от 10 000 австралийски долара и се борят да “възвърнат контрола върху самоличността си за дълги периоди от време”.

Тъй като в началото на миналата година влязоха в сила нови правила за валидиране на информацията за клиентите, регулаторът заяви, че някои телекомуникационни компании съобщават, че практиката е спряла.

ACMA казах ако човек вярва, че е станал жертва на такава атака, да се свърже с техния телефон и банка, да смени паролите, да докладва за акта в полицията, Scamwatch и Австралийския център за киберсигурност.

Както обикновено при нарушения на телекомуникационните правила, ACMA предупреди, че при други нарушения може да се получи глоба от 250 000 австралийски долара за нарушение.

По-рано през седмицата Lycamobile плати глоба в размер на 600 000 австралийски долара, след като ACMA откри това, което нарече “продължителни и мащабни грешки в данните на клиентите, които биха могли да изложат хората на опасност”.

В своето разследване ACMA откри 245 902 случая, при които телекомуникационната компания не успя да предаде информация на Telstra, за да може да поддържа Интегрираната база данни с публични номера (IPND), използвана от службите за спешна помощ при отговаряне на 000 повиквания, както и Службата за спешно предупреждение.

ACMA заяви, че има 5 671 случая, когато Lycamobile не е качил данни в IPND в продължение на “между три дни и девет години”, след като е спечелил клиент. Той също така не качи пълна и точна информация за 240 231 клиенти, като над 210 000 клиенти бяха посочени като свързани в IPND, когато бяха изключени.

Свързано покритие

Публикациите се превеждат автоматично с google translate

Източник: www.zdnet.com