Computers

Непрекъснатите пробиви носят все по-мощни компютри на непрекъснато намаляващи цени и позволяват революционни свързани технологии, като дълбоко обучение, изкуствен интелект, автономни превозни средства и машини за четене на мисли. Новият Atlas ви държи в течение с най-новите разработки.