Press ESC to close

photo

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop е професионален цифров графичен редактор, подходящ за създаване и манипулация…

634

GIMP

GIMP е Мултиплатформен инструмент за обрабока на снимки. GIMP е съкращение от GNU – Image…

165

Fresh View

Fresh View ви дава възможност за организиране и преглед на мултимедийни файлове (картинки,…

182

ACDSee

ACDSee е най-мощният Photo Manager, а сега е още по-бърз. Няма друг такъв…

181