Създаден е икономически изгоден метод за получаването на литий от морската вода

Създаден е икономически изгоден метод за получаването на литий от морската вода

Литият е важен компонент на съвременните акумулаторни батерии, но непрекъснато растящото търсене на този метал създава рискове към 2080 година неговите запаси да бъдат изтощени. В океана има пет хиляди пъти повече литий, но с многократно по-малка концентрация в сравнение със земната кора. Предишните опити за получаване на литий от морската вода не бяха особено успешни. Сега учените от Саудитска Арабия са намерили начин за получаване на литий от морска вода, който е рентабилен и икономически изгоден.

Изследователите от университета за наука и технологии KAUST са използвали електрохимична клетка с керамична мембрана изградена от оксид на литий-лантан-титан (LLTO). В тази кристална структура са налични отверстия с точно определен размер, които пропускат единствено йоните на лития и задържат по-големите йони на другите метали, включително натрий, магнезий и калий. Досега LLTO мембраните никога не са използвани за получаването на литий.

Всяка клетка се състои от три зони. Морската вода постъпва в централната камера, откъдето йоните на лития преминават през LLTO мембраната и се прехвърлят към страничната камера, която е запълнена с буферен разтвор и меден катод, покрит с платина и рутений. В същото време отрицателните йони отиват към стандартната анионнна мембрана в третата камера, която е запълнена с разтвор от натриев хлорид и също има анод от платина и рутений.

Тестовете са направени с вода взета от Червено море, като при напрежение 3,25 V при катода на една от тези клетки се образуват водород и хлор. При този процес литият започва да преминава през LLTO мембраната и се натрупва в едната странична камера.

Пресмятанията на учените показаха, че за получаването на един килограм литий от морската вода се изразходва електричество с цена едва $5. Цената на получените литий и хлор многократно покриват всички разходи, а останалата след този процес вода лесно се опреснява и преработва.Източник: www.kaldata.com