Графика

Безплатен графичен софтуер. Колекция от най-добрите програми за обработване на снимки и графични материали.

Portable LibreCAD 2.1.3 download - Софтуер и IT Новини

LibreCAD 2.1.3 download – Софтуер и IT Новини

LibreCAD е безплатен професионален софтуер за машинно CAD чертане, с който лесно могат да се импортират и експортират файлове, както и да се използват вградените темплейти. Програмата се предлага за операционните системи Linux, MAC OS X и Windows...

Portable LibreCAD 2.1.3 download - Софтуер и IT Новини

Portable LibreCAD 2.1.3 download – Софтуер и IT Новини

Portable LibreCAD е портъбъл версия на LibreCAD, която е за Windows и не се нуждае от инсталация, като по този начин не оставя следи на компютъра, на който се стартира и не променя по никакъв начин регистрите. Може да се сложи на всеки един външен...