След две години Panasonic започва производството на акумулаторни батерии без кобалт

След две години Panasonic започва производството на акумулаторни батерии без кобалт

Един от ключовите доставчици на акумулаторни батерии за електромобилите на Tesla е японската компания Panasonic, която започна разработването на батерии от ново поколение. Panasonic заяви, че ще извърши прехода към акумулаторни батерии без кобалт и с висока плътност на енергията през следващите две, максимум три години. Новите батерии без кобалт ще бъдат по-евтини и по-екологични.

„След две или максимум след три години ние ще можем да представим акумулаторна батерия без кобалт и с висока плътност на енергията“ –  заяви ръководителят на отдела за енергийни технологии на Panasonic.

Вицепрезидентът по акумулаторни технологии на Panasonic Energy в Северна Америка добави, че отказът от кобалт значително усложнява производството, но в крайна сметка Panasonic ще намали негативното въздействие на този сектор върху околната среда и ще направи акумулаторните блокове за електромобилите по-евтини.

С цел ускоряване разработването и производството на ефективни акумулаторни батерии без кобалт Panasonic сключи договор с компанията Redwood Materials, която отдавна е партньор на Tesla, и е специализирана в преработването на отпадъците от акумулаторните батерии и битовата електроника. Тази компания създава и нови методи за модернизация на този процес. Съвместната работа с Panasonic ще стане важна част от веригата за доставки на материали за новите батерии и ще опрости работата на специалистите.

Кобалтът е един от най-спорните метали използвани в акумулаторните батерии. Освен високата цена на това вещество, кобалтовите мини нееднократно бяха в центъра на големи скандали заради съмнителните методи за неговия добив и използвания детски труд в република Конго.

Източник: www.kaldata.com