Registry Cleaner е напълно безопасен!

Registry Cleaner ще почисти, поправи и оптимизира системния регистър на Windows, за да премахне грешките и сривовете и да възстанови гладката и стабилна работа, така че вашият компютър ще спре да ви причинява главоболие и ще може да бъде използваем отново.

Изтрива деинсталирани софтуерни остатъци

Често причината е лошо написан софтуер код, който не гарантира чисти деинсталирания.
Auslogics Registry Cleaner е най-добрият инструмент за изчистване на ключовете на системния регистър, оставени от деинсталирани приложения.

Дава ви пълен контрол

Можете да прегледате записите в системния регистър, които програмата намира за повредена и да изключи всеки, който може да искате да запазите по някаква причина.

Качество, признато от индустрията

Изключителната auslogics технология е доказано безопасна и ефективна при множество тестове, използвани от производителите на компютри и препоръчани от експерти.