Рансъмуер изнудвачите започват да съобщават за успешните си атаки на бизнес партньорите на жертвите

Рансъмуер изнудвачите започват да съобщават за успешните си атаки на бизнес партньорите на жертвите

Идеята е съобщенията до бизнес партньорите на пострадалите жертви да оказват много по-силен натиск на пострадалите и те по-лесно ще се съгласят да платят искания откуп.

Операторите на рансъмуера REvil възнамеряват да използват DDoS и телефонни обаждания до медиите и до бизнес партньорите на своите жертви и по този начин очевидно ще окажат много по-голям натиск и ще ги принудят да плащат.

През 2020 година операторите на различните рансъмуери започнаха да прилагат двойно изнудване в рамките на което криптират и открадват данните на потребителите и предприятията, като ако не последва плащане, тези данни се публикуват. Това е твърде неприятно за един счетоводен отдел например, в който могат да се видят всички активи и пасиви, финансовото състояние, заплатите и т.н.

Сега компютърният експерт с псевдоним 3xp0rt откри, че REvil възнамерява да започне да прилага нова тактика на тройно изнудване, с което наистина може да се окаже сериозен натиск с цел по-бързо заплащане на откупа. Освен, че криптират и открадват файловете на жертвите, ако откупът на бъде платен, използват VoIP (Voice over IP) съобщения, за да съобщят на бизнес партньорите на пострадалите за успешно осъществена рансъмуер кибератака.

Твърде неприятна стратегия, която наистина може да накара компаниите и предприятията да плащат по-големи откупи, при това в по-кратки срокове.Източник: www.kaldata.com