Предстоящите инструменти за създатели на YouTube, базирани на AI, включват генериращ зелен екран