Представиха RV64X - отвореният GPU на базата на RISC-V

Представиха RV64X – отвореният GPU на базата на RISC-V

Група ентусиасти съвместно с компанията Pixilica работи върху проекта RV64X, в рамките на който се създава допълнителен комплект инструкции за 3D графика и обработка на мултимедийни данни, който може да се използва за създаването на графични процесори на базата на архитектурата RISC-V.

RV64X се базира на вече съществуващите в RISC-V архитектурата ISA инструкции, които са разширени с поддръжката на нови типове данни и нови разширения, специфични за обработката на графика. Така например, предложени са допълнителни процесорни инструкции за обработка на пиксели (RGBA), точки, (XYZW), текстурни елементи (UVW-тексели), вектори (операции с от два до четири вектора), параметри на материалите, пресмятане на сенките и осветленията, работата с буферите за дълбочина на сцената (Z-buffer) и буферите на кадрите (Framebuffer). Първият прототип на графичния процесор в рамките на проекта RV64X е предназначен за работа в микроконтролерите и ще бъде ограничен до поддръжката на графичния API Vulkan. С течение на времето ще бъде добавена и поддръжката на OpenGL и DirectX.

Основен мотив за разработването на графичен RISC-V процесор е необходимостта от гъвкава архитектура, допускаща добавянето на разширения за ефективно решаване на специфични задачи, каквито са например използването на бързото преобразование на Фурие за производна дълбочина на цвета, хардуерната реализация на SLAM и други подобни.

RV64X се проектира като хибриден CPU-GPU IS процесор, даващ възможност за създаването както на специализирани графични микроконтролери, така и многоядрени процесори, в които са комбинирани процесорни ядра с графични модули. Процесор, в който е комбинирано RISC-V ядро с GPU модул може да се разглежда като едно цяло, при което няма разделяне на централен и графичен процесор. RV64X проектът може да бъде реализиран и на базата на FPGA и ASIC.Източник: www.kaldata.com