Takedowns and Seizures

Свалянето и изземването са сред най-ефективните инструменти за борба с пиратството. Независимо дали са насочени към имена на домейни, сървърна инфраструктура или финансови активи, те влияят директно върху пиратските сайтове и услуги.

По-долу е даден преглед на най-новото ни отразяване и конфискация, свързано с авторски права, от цял свят.