Site Blocking

Блокирането на пиратски сайтове се превърна в един от основните инструменти за прилагане на авторски права. Притежателите на авторски права се обърнаха към съда в десетки страни, което доведе до заповеди, изискващи от интернет доставчиците да блокират сайтове, нарушаващи авторските права.

В някои страни, включително Италия и Русия, са създадени специални организации, които да се справят с тези блокади извън съда.

Ние отразяваме най-новите новини и актуализации на усилията за блокиране на сайтове по целия свят.