Repeat Infringer

Проблемът с повтарящите се нарушители е гореща тема в съдилищата на САЩ, която вече доведе до няколко съдебни дела.

Съгласно DMCA от компаниите се изисква да прилагат разумна политика за справяне с честите нарушители. Тези, които не го правят, рискуват да бъдат привлечени към отговорност.

По-долу е даден преглед на най-новите новини за съдебни дела, свързани с нарушители.