Law and Politics

Новините относно авторските права и поверителността често са тясно свързани със закона и политиката. Например често се предлагат или преразглеждат нови закони за авторското право.

Законодателите често искат от заинтересованите страни мнения по въпроси, свързани с авторското право и пиратството. В същото време носителите на авторски права и групите за цифрови права редовно лобират законодателите в подкрепа на тяхната кауза.