Law and Politics

Новините относно авторските права и поверителността често са тясно свързани със закона и политиката. Например често се предлагат или преразглеждат нови закони за авторското право.

Законодателите често искат от заинтересованите страни мнения по въпроси, свързани с авторското право и пиратството. В същото време носителите на авторски права и групите за цифрови права редовно лобират законодателите в подкрепа на тяхната кауза.

зъл близнак

MPA „Хакер“ показва, че пиратите не се страхуват от плановете за премахване на авторското право на ЕС

През последните години Европейската комисия предложи и прие различни законодателни промени за подпомагане на борбата с онлайн пиратството. Това включва Директивата за авторското право, приета през 2019 г., както и Закона за цифровите услуги, който...

Германия

Германският закон за „Качване на филтър“ задава стандарти за предотвратяване на свръхблокиране

През 2019 г. Европейският парламент прие новата Директива за авторското право, която има за цел да модернизира защитата на авторското право в онлайн среда. След приемането на директивата отделни държави-членки на ЕС започнаха работа по прилагането...