Copyright Trolls

Исковете за авторски права се предлагат във всички форми и форми. Терминът тролове за авторски права обикновено се отнася до компании, които са обвинени в използването на съдебни дела като бизнес стратегия за възстановяване на щети от много обвинени файлообменници.

Тези компании обикновено търсят стотици или хиляди предполагаеми изтеглящи торенти годишно.