Apps and Sites

Този раздел обхваща последните пиратски дела срещу приложения и сайтове, които са обвинени в нарушения, свързани с нарушаване на авторски права.