Новите вятърни централи на Siemens превръщат енергията на вятъра във водород

Новите вятърни централи на Siemens превръщат енергията на вятъра във водород

Две дъщерни компании на Siemens направиха пробив в масовото производство на водород от възобновяеми източници. Компаниите Siemens Gamesa и Siemens Energy разработват нов тип морски вятърни електроцентрали, в които освен електрическа енергия се получава и водород чрез електролиза. Новите вятърни централи се очаква да изиграят ключова роля в националната водородна индустрия на Германия, целта на която е извеждане на страната сред световните лидери по производство и използване на водород.

Водородът, получен от възобновяеми източници може да стане една много добра алтернатива на изкопаемото гориво. Siemens възнамерява да изпревари своите основни конкуренти Vestas и General Electric, и да предложи на големите промишлени компании възможност за лесна декарбонизация на своите предприятия. По-конкретно, това са стоманодобивната, нефтопреработващата и химическата промишлености.

Siemens Energy притежава 67% от Siemens Gamesa, която е най-големият производител на морския вятърни турбини. Reuters съобщи още, че двете компании възнамеряват да инвестират 120 милиона евро в разработката на нова система, която ще произвежда както чиста електроенергия, така и водород чрез електролиза. Голяма част от генерираното с помощта на вятъра електричество ще бъде използвано за разделяне на водата на водород и кислород.

„Зеленият водород“ се произвежда при разделянето на водата на нейните два основни компонента с помощта на енергия от възобновяеми източници – от вятъра или от Слънцето. За разлика от него „сивият водород“ се получава чрез изкопаеми горива, където разделянето на водата на кислород и водород става с помощта на енергията от въглеводородите.

Източник: www.kaldata.com