Нов проект за използване на квантов компютър за избор на акции на фондовата борса

Нов проект за използване на квантов компютър за избор на акции на фондовата борса

Аналитичната компания KPMG, техническият университет на Дания (DTU) и необявена засега европейска банка използваха квантовия компютър D-Wave за анализ на финансовия пазар. Партньорите са изградили модел с квантови алгоритми, който изучава поведението на инвеститорите и дава индивидуални препоръки, като например, кои акции да бъдат купувани и кога си струва да бъдат продавани, за да се получи максимална печалба. D-Wave показа високи резултати при работа с 65 различни актива, но при разширяване на задачата точността на квантовите изчисления пада. Засега изчислителната мощ на квантовите компютри не е достатъчна за обработката на цялата пазарна информация.

Авторите на проекта споделиха, че си избрали квантовия компютър D-Wave заради зрелостта на използваната в него технология. Направени са различни тестове в рамките на няколко етапа с цел да бъде преценена производителността на квантовия компютър.

Сравнявайки изчисленията на квантовия компютър и на мощен класически компютър изследователите откриха, че резултатите на D-Wave и на класическия компютър, работещ чрез метода на грубата сила, не се различават докато участват 15 актива, но след това квантовите изчисления започват многократно да изпреварват тези на класическия компютър. Конвенционалният компютър е спрял да изчислява, когато активите са стигнали до 25 на брой, като след това на тази компютърна система не са достигнали ресурсите за обработката на толкова големи обеми данни. Моделът, базиран на D-Wave успява да достигне до 65 актива, след което започва да прави недопустими грешки поради недостиг на изчислителна мощ. При това D-Wave е работил многократно по-бързо в сравнение с класическия компютър, когато задачата е включвала 25 актива на фондовата борса.

Учените са на мнение, че квантовите компютри имат огромен потенциал в тази област.Източник: www.kaldata.com