Нов клас материали може да удължи действието на Закона на Мур

Нов клас материали може да удължи действието на Закона на Мур

Прогресът в областта на чиповете се измерва с помощта на скала предложена от Гордън Мур, съоснователят на компанията Intel, която постепенно се превърна в закон. Той прогнозира, че броят на електронните компоненти в чиповете ще се удвоява всяка година. Тази прогноза бе направена преди повече от 50 години и всички имахме възможност да се убедим, че Законът на Мур е верен. Но през последните години темповете на развитие на тази индустрия започнаха да се забавят. Една от главните причини е силно повишената плътност на транзисторите в чипа, което води до увеличаване на отделяната топлина.

Електрическите изолатори минимизиращи електрическите загуби в чиповете се наричат low-k диелектрици. В идеалния случай те отвеждат разрушителната топлина, предизвикана от протичането на електрическия ток. Но колкото повече транзистори има на единица площ, толкова по-близо са разположените един до друг транзистори и толкова по-трудно става разсейването на топлината.

Група американски учени успя да намери подходящия low-k диелектрик като обедини в един общ екип специалисти от различни области – машиностроене, химия, материалознание, електротехника и електроника. Те създадоха 2D материал, който е полимерен слой с дебелина от един атом. Неговите свойства могат да бъдат променени чрез поставянето на различни слоеве от новия материал.

По този начин се е получило вещество, което има едновременно ниска електрическа проводимост и висока топлопроводимост. Според изобретателите, неговият потенциал за полупроводниковата индустрия е трудно да бъде оценен.Източник: www.kaldata.com