Мониторинг на производителността на Linux с команди Vmstat и Iostat

Сподели

Това е нашата текуща серия от Linux команди и мониторинг на производителността на Linux, в тази статия ще научите за Vmstat и йостат команди, които са налични във всички основни Подобно на Unix (Linux/Unix/FreeBSD/Solaris) Операционна система.

vmstat команда (известна още като инструмент за статистика на виртуалната памет) показва информация за процеси, памет, диск и активност на процесора в Linux, докато йостат командата се използва за наблюдение на използването на процесора, статистика за вход/изход на системата за всички дискове и дялове.

Ако vmstat и йостат командите не са налични във вашата Linux машина, моля, инсталирайте sysstat пакет. В vmstat, сар, и йостат командите са колекцията от пакети, включени в sysstat – инструментите за мониторинг на системата.

Можете да изтеглите и инсталирате sysstat използвайки изходния tarball от връзката sysstat, но препоръчваме инсталиране чрез мениджъра на пакети.

Инсталирайте Sysstat в Linux

$ sudo apt install sysstat     [On Debian, Ubuntu and Mint]
$ sudo yum install sysstat     [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ sudo emerge -a app-admin/sysstat [On Gentoo Linux]
$ sudo pacman -S sysstat      [On Arch Linux]
$ sudo zypper install sysstat   [On OpenSUSE]  
Инсталирайте Sysstat в Linux
Инсталирайте Sysstat в Linux

Научете примери за команди Vmstat в Linux

В този раздел ще научите за 6 примера за команди vmstat и употреба с екранни снимки.

1. Избройте активна и неактивна памет

В примера по-долу има шест колони. Значението на колоните е обяснено на man страницата на vmstat подробно. Най-важните полета са Безплатно под паметта и си, така под колоната за размяна.

[[email protected] ~]# vmstat -a

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free inact active  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0   0 810420 97380 70628  0  0  115   4  89  79 1 6 90 3 0
 • Безплатно – Количество свободни/неактивни места в паметта.
 • и – Разменя се на всяка секунда от диска в килобайтове.
 • така – Разменя се всяка секунда на диск в килобайтове.

Забележка: Ако тичаш vmstat без параметри ще покаже обобщен отчет от стартирането на системата.

2. Изпълнете vmstat ‘X’ секунди и (‘Брой пъти)

С тази команда, vmstat изпълнява на всеки две секунди и спира автоматично след изпълнение на шест интервала.

[[email protected] ~]# vmstat 2 6

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0 810420 22064 101368  0  0  56   3  50  57 0 3 95 2 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  16  35 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  14  35 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  17  38 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  17  35 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  18  36 0 1 100 0 0

3. Vmstat с Timestamps

vmstat команда с -t параметърът показва времеви печати с всеки отпечатан ред, както е показано по-долу.

[[email protected] ~]$ vmstat -t 1 5

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------ ---timestamp---
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0 632028 24992 192244  0  0  70   5  55  78 1 3 95 1 0    2012-09-02 14:57:18 IST
 1 0   0 632028 24992 192244  0  0   0   0 171 514 1 5 94 0 0    2012-09-02 14:57:19 IST
 1 0   0 631904 24992 192244  0  0   0   0 195 600 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:20 IST
 0 0   0 631780 24992 192244  0  0   0   0 156 524 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:21 IST
 1 0   0 631656 24992 192244  0  0   0   0 189 592 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:22 IST

4. Статистика на различни броячи

vmstat команда с -s switch показва обобщение на различни броячи на събития и статистика на паметта.

[[email protected] ~]$ vmstat -s

   1030800 total memory
    524656 used memory
    277784 active memory
    185920 inactive memory
    506144 free memory
    26864 buffer memory
    310104 swap cache
   2064376 total swap
      0 used swap
   2064376 free swap
     4539 non-nice user cpu ticks
      0 nice user cpu ticks
    11569 system cpu ticks
    329608 idle cpu ticks
     5012 IO-wait cpu ticks
      79 IRQ cpu ticks
      74 softirq cpu ticks
      0 stolen cpu ticks
    336038 pages paged in
    67945 pages paged out
      0 pages swapped in
      0 pages swapped out
    258526 interrupts
    392439 CPU context switches
  1346574857 boot time
     2309 forks

5. Наблюдавайте статистиката на дисковете на Linux

vmstat с -d опция показва всички дискови статистики на Linux.

[[email protected] ~]$ vmstat -d

disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
    total merged sectors   ms total merged sectors   ms  cur  sec
ram0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram1    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram2    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram3    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram4    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram5    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram6    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram7    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram8    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram9    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram10   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram11   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram12   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram13   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram14   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram15   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop1   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop2   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop3   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop4   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop5   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop6   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop7   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
sr0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
sda   7712  5145 668732 409619  3282 28884 257402 644566   0  126
dm-0  11578   0 659242 1113017 32163   0 257384 8460026   0  126
dm-1   324   0  2592  3845   0   0    0    0   0   2

6. Показване на статистика в мегабайти

В vmstat показва статистически данни за паметта в килобайти по подразбиране, но можете също да показвате отчети с размери на паметта в мегабайти с аргумента -S M. Помислете за следния пример.

[[email protected] ~]# vmstat -S M 1 5

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0  346   53  476  0  0  95   8  42  55 0 2 96 2 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  12  15 0 0 100 0 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  32  62 0 0 100 0 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  15  13 0 0 100 0 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  34  61 0 1 99 0 0

Научете примери за команди Iostat в Linux

В този раздел ще научите за 6 примера за команди iostat и употреба с екранни снимки.

7. Показване на CPU и I/O статистика на дисковете

йостат показва без аргументи процесор и I/O статистика на всички дялове, както е показано по-долу.

[[email protected] ~]# iostat

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.12  0.01  1.54  2.08  0.00  96.24

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.59    161.02    13.48  1086002   90882
dm-0       5.76    159.71    13.47  1077154   90864
dm-1       0.05     0.38     0.00    2576     0

8. Показва статистика на процесора на Linux

йостат с -c показва само аргументи процесор статистика, както е показано по-долу.

[[email protected] ~]# iostat -c

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.12  0.01  1.47  1.98  0.00  96.42

9. Показва статистически данни за I/O дискове на Linux

йостат с -d аргументите показват само диск I/O статистика на всички дялове, както е показано.

[[email protected] ~]# iostat -d

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.35    149.81    12.66  1086002   91746
dm-0       5.37    148.59    12.65  1077154   91728
dm-1       0.04     0.36     0.00    2576     0

10. Показва I/O статистика на конкретно устройство

По подразбиране той показва статистика за всички дялове, с -p и аргументите на името на устройството показват само дискове I/O статистика само за конкретно устройство, както е показано.

[[email protected] ~]# iostat -p sda

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.11  0.01  1.44  1.92  0.00  96.52

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.32    148.52    12.55  1086002   91770
sda1       0.07     0.56     0.00    4120     18
sda2       3.22    147.79    12.55  1080650   91752

11. Показване на LVM статистика

С -N Параметърът (Горни букви) се показва само LVM статистика, както е показано.

[[email protected] ~]# iostat -N

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.11  0.01  1.39  1.85  0.00  96.64

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.20    142.84    12.16  1086002   92466
vg_tecmint-lv_root   5.13    141.68    12.16  1077154   92448
vg_tecmint-lv_swap   0.04     0.34     0.00    2576     0

12. Проверете версията на Iostat

С -V (Главни букви) версия на дисплея на параметъра на йостат както е показано.

[[email protected] ~]# iostat -V

sysstat version 11.7.3
(C) Sebastien Godard (sysstat orange.fr)

В vmstat и йостат съдържат редица колони и флагове, които може да не е възможно да се обяснят подробно. Ако искате да научите повече за това, можете да се обърнете към ръчната страница на vmstat и йостат.

# man vmstat
# man iostat

Моля, споделете го, ако смятате, че тази статия е полезна чрез нашето поле за коментари по-долу.

Публикациите се превеждат автоматично с google translate

Loading


Сподели