Няма значение да четете общи ръководства или да практикувате с приятели – Google залага, че алгоритмите могат да ви подготвят за интервю за работа. Компанията стартира Загряване на интервюто инструмент, който използва AI, за да ви помогне да се подготвите за интервюта в различни роли. Сайтът задава типични въпроси (като класическото „разкажи ми малко за себе си“) и анализира вашите гласови или въведени отговори за области на подобрение. Ще разберете, когато прекалявате с определени думи, например, или ако трябва да прекарате повече време в разговор по дадена тема.

Interview Warmup е насочена към потребителите на Google Career Certificates, които се надяват да получат работа, и повечето от въпросите, специфични за ролята, отразяват това. Има обаче общи въпроси за интервюто и Google планира да разшири инструмента, за да помогне на повече кандидати. Функцията в момента е достъпна само в САЩ.

AI все повече се използва при набирането на персонал. Към днешна дата обаче той обслужва основно компании по време на процеса на подбор, а не потенциалните нови наети. Това няма да изравни условията за игра, но може да ви помогне да подобрите уменията си за интервю.