Microinvest Склад Pro 3.07.060

Microinvest Склад Pro 3.07.060

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.

С Microinvest Склад Pro можете да оцените постигнатото от Вашия бизнес чрез подробни справки и статистически отчети. Едновременно с това с програмата се извършва пълен мониторинг върху дейността на персонала чрез регистрирането на всяко действие и операция, извършени от него.

Системата позволява да се проследи във всеки един момент количеството използвани запаси и да се планират необходимите разходи. Microinvest Склад Pro познава нуждите на Вашата фирма и дава съвети за бъдещи покупки и поръчки.

Системата може да бъде разширена с различни приложения, които я правят отличен избор за различни сфери на дейност. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Microinvest Склад Pro 3.07.060:

1. Добавен е час на касовата бележка към прозореца за Сторно – България;
2. Оптимизация при зареждане на данни за Сторно – добавен е сериен номер за КА – България;
3. Оптимизация при преизчисляване на доставна цена (да се преизчислява и доставно ДДС);
4. Оправена е грешка при редакция на операции – не се преизчисляваше сумата;
5. Оптимизация при експорта към Delta Pro при активна настройка „цените с ДДС“;
6. Добавена е нова справка Продажби по суми за два периода;
7. Коригирано е състоянието на колоната Наличие (да е включена) в операцията Ревизия по подразбиране;
8. Корекция при сторно при печат през Microinvest Smart Printer – България;
9. Оптимизация в прозореца за издаване на фактури – ако има издададен касов бон, да се изключи опцията за касова бележка – България;
10. Оптимизация при плащане от прозореца Разплащания – България;
11. Издаване на документи е изключено по-подразбиране в Търговски екран;
12. Оптимизация при зареждане на УНП при издаване на кредитно известие и сумарен бон – България;
13. Оптимизация в прозореца за Бързо търсене;
14. Оптимизация в прозореца за Бързо прибавяне на стоки;
15. Оптимизация при изпращане на email;
16. Оптимизация в Търговски екран;
17. Оптимизация при избора на стока от таблицата с операции;
18. Оптимизация при получаване на данни за стоки по баркода;
19. Оптимизация при трансформация на документи и автоматично производство;
20. Оправена е грешка при Трансфер и Ревизия;
21. Оправена е грешка при създаване на нова база с номенклатури;
22. Оптимизация в прозореца за създаване на нова база с номенклатури;
23. Оптимизация при плащане от прозореца Разплащания при пълно плащане – да се принтира пълен касов бон вместо „Плащане по документа“;
24. Оптимизация при определяне на типовете плащане с ID над 10;
25. Оптимизация при създаване на нова база с номенклатури и тип на базата данни MySQL;
26. Оптимизация при използване на сървисите на Microinvest;
27. Оптимизация при консумация на DeviceManager.dll;
28. Оптимизация при определяне на наличието на антивируса в проверката за GDPR;
29. Добавена е колоната Печалба в справката Групирани продажби по стоки;
30. Добавен е тотал в справката Издадени консигнации;
31. Настройките за връзка към Microinvest Device Manager и Microinvest Smart Printer са изнесени към секцията Устройства;
32. Актуализация на DeviceManager.dll;
33. Подтиснато е съобщението за зает socket в лог файла от WebServer;
34. Добавен е профайлер за проследяване на комуникация с AxisCloud (при активиран Portmon);
35. Добавен е нов прозорец за сканиране на Datamatrix – Русия, Казахстан;
36. Коригирана е заявка за създаване на таблицата EGAISExcise при Access – Русия, Казахстан;
37. Добавена е поддръжка на предаване на маркираните стоки към Microinvest Smart Printer – Русия, Казахстан;
38. Добавена е възможност за идентификация на алкохолни стоки по акцизни марки (68 и 150) – Русия;
39. Оптимизация в превода в прозорците за Импорт на номенклатури и операции;
40. Оптимизация в превода в прозореца за Изтриване на периода;
41. Оптимизация при установяване на формата на културата в различни модули (дати, разделители);
42. Възстановена е сериализация на ДДС група и тип на стока;
43. Разрешен е избор дали да се издава касов бон – Русия;
44. Корекция при трансформация на документи при партиден режим;
45. Елиминиране на SystemOutOfMemory при работа с голям обем на данни;
46. Направена е възможност за автоматично сваляне и инсталиране на безплатни HotFix версии;
47. Актуализация на xlsgen към версията 4.9;
48. Разширяване на справката Номенклатури-Стоки с Каталог3 разпределен по полета;
49. Коригирана е визуална неточност в прозореца за избор на файлове;
50. Премахнати са записи с Opertype > 1000 от справката Операции;
51. Добавен е нов документ „Акт за преоценка“ – Русия;
52. Добавена е поддръжка за повече от 9 конфиг файла (/config##);
53. Добавена е поддръжка за повече от един background##.jpg (/config##).

Официална страница
Изтегли: Microinvest Склад Pro 3.07.060 (324 MB)

Предишна новинаMicroinvest Склад Pro Light 3.07.073
Следваща новинаTextAloud 4.0.59

Калин Карабойчев е управител на Kaldata.com – най-големият български IT портал. Повече от 15 години се занимава активно с разработка и популяризация на услуги в българския интернет.



Източник: www.kaldata.com