Кокила разкрива, че Гора е убила Ахем (18 януари)

 

Кокила отива в болницата и от мъжът, довел Джаги в болницата, научава, че медальонът липсва. В същото време Гора гледа бижуто и се опитва да заличи следите, които я уличават. В стаята влизат Видя и Дивя, а Гора дава медальонът на Дивя. Джаги с всички сили се опитва да си вземе чаша вода. Гопи влиза в стаята и се опитва да му помогне, но той отказва.

Гора се връща у дома след покупки и с изненада вижда Кокила в имението. С хитрост бабата на Видя и Мира успява да се промъкне в стаята на Гора и започва да търси медальона, но не го открива. Същевременно Гопи води при Джаги един от най-известните рехабилитатори в Индия. Джаги се опитва да се изправи, но отново пада на земята.

Вечерта Сита отива в нощен бар, където Рамакант се задява с няколко свои приятелки. Там обаче се спречква с двама мъже, които й предлагат алкохол и я канят да танцува с тях. Дивя отнася медальона в стаята си и си мисли, че това е най-големият подарък, който може да получи от Гора.

Джаги е толкова гневен на Гопи, че разкъсва брачните им снимки. Видя идва в имението Моди заедно с Дивя, а Кокила пита внучка си кое е това момиче. Видя й отговаря, че е далечна роднина, която ще остане няколко дни. Кокила веднага забелязва медальона и пита Дивя откъде го е взела. Видя заявява на баба си, че й е подарен от Гора. Кокила го взима, отваря го и разкрива, че Гора е убила Ахем.