Китай обяви приложенията Microsoft Word, Excel и PowerPoint за вредоносен софтуер

Китай обяви приложенията Microsoft Word, Excel и PowerPoint за вредоносен софтуер

Днес в сайта на китайското министерството на промишлеността и информатиката бе публикувано уведомление, в което е включен списък на софтуерните продукти, които нарушават интересите и правата на китайския потребители. Интересно е, че в този списък се намират и популярните офисни програми на Microsoft.

Според тази информация, списъкът включва 83 приложения, които съдържат вредоносни за китайците функции и по-точно, без съгласието на китайските потребители събират тяхната персонална информация, често пъти възпрепятстват тяхната работа, прекалено много се намесват в дейността на хората, както и твърде много заблуждават потребителите.

В немилост са едни от най-популярните на света програми – Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и редица други популярни в Китай местни разработки. В уведомлението съвсем ясно се казва, че софтуерът на Microsoft е забелязан да извършва принудителни, твърде чести и и прекомерни запитвания за получаването на едни или други разрешения.

Да напомним, че наскоро китайското министерство специално поръча на външна агенция да провери редица популярни приложения, които потенциално са способни да нарушат правата на потребителите. Става дума не само за офисен софтуер, но и за програмни инструменти за обучение, за организиране на пътешествия, за търсене на работа и други подобни.

В самия край на това уведомление се казва, че приложенията от този списък трябва да оправят забелязаните недостатъци до 16 юни тази година. В противен случай Китай ще започне да предприема ограничителни мерки в съответствие със закона.Източник: www.kaldata.com