Какво ще се случи във “Вятърничав”: Султан разбира, че Миран е син на Хазар (11 август)

Сподели

Реян умолява Миран да си върви, за да не бъде видян от близките й.

В това време идва Аслан и вижда двамата влюбени.

Аслан запазва мълчание и се оттегля безмълвен.

Младежът се връща на масата и заявява на Хазар, че ще се радва да бъде приятел на семейството.

Ханифе звъни на Азизе и й докладва, че Аслан е в конака на Шадоулу.

В това време идва Харун. Ханифе го пита кога най-сетне ще може да прегърне внука на сестра си.

След като се прибира у дома Аслан държи сметка на Махфуз как е могъл да позволи снимките му да попаднат в ръцете на Шадоулу.

На следващия ден Насух, Хазар и Азат пристигат на площада в Мидят.

Там идват и Азизе и Миран. Азизе и Махфус ги наблюдават тайно.

Азизе подава ръка на Насух. Той обаче й заявява, че не приема предложението й за помирение. Изтъква, че Шадоулу винаги ще бъдат врагове с Асланбей.

Азизе забелязва Аслан и си тръгва с хората си. Реян е съсипана от решението на дядо си.

Азизе звъни на Аслан и му казва да дойде на гробището.

Фърат отвежда Реян от площада, за да я заведе при Миран. Шадоулу се втурват след тях.

Фърат заставя Миран да отведе Реян далече. В това време обаче пристигат Насух, Хазар и Азат, които обвиняват Миран в отвличане.

Реян се принуждава да тръгне заедно със семейството си. Миран побеснява.

Аслан и Азизе се срещат на гробището. Младежът упреква баба си, че е ограбила живота му. Изтъква, че не се е отказал от отмъщението си.

В конака на Шадоулу Насух упреква Реян, че се е опитала да избяга с Миран. Забранява й да излиза от вкъщи и нарежда коня й да бъде продаден.

Султан взима куклата на Гюл и забелязва, че в нея е скрито писмо. Прочита го и разбира, че Хазар е баща на Миран.


Сподели