Какво ще се случи в “Обещание”: Кемал заплашва Кумру, а Нарин се порязва заради Кумру (13 април)

(13 април) в следващия епизод на турския сериал “Обещание”, излъчващ се всеки делник от 14:30 до 16:00 ч. !

Източник: Youtube канал “The Promise Official

Превод и адаптация: Telenovellas News

Епизод: 210/ сезон 3, епизод 14

Решит заплашва Фериде да покаже заповедта за освобождаването ѝ от затвора на Емир. 

Кумру чува как Кемал съобщава на Емир, че операцията на Нарин е невъзможна и няма да прогледне. Кемал заявява, че ще намери друг начин. 

Хикмет признава на Емир, че той е пратил Мелике в затвора, за да говори с Джавидан. Емир не иска обяснения и излиза навън. 

Мюневер казва на Кемал, че не е добре да присъстват с Кумру на сватбата, затова ще си тръгнат. 

Кумру намира изследванията на Нарин и се уверява, че тя няма да може да прогледне. 

Кумру предлага на Нарин и Кемал да им организира романтична вечеря преди сватбата. Двамата се съгласяват. 

Решит уверява Фериде, че до два часа ще доставят писмото, от което Емир ще научи истината за бавачката. 

Кумру нарочно прочита изследванията на Нарин. Нарин е съсипана. 

Решит уверява Фериде, че си е играл с нея и не е пратил нищо на Емир. Заставя я да прави, каквото ѝ каже, иначе животът ѝ ще се превърне в ад. 

Фериде излиза пред имението, а Решит започва да я дърпа. Емир го хваща за врата и му хвърля купища пари в краката. 

Нарин упреква Кемал, че не ѝ е казал истината още в началото, а е крил от нея, че няма да прогледне. 

Кемал се заканва пред Мюневер и Кумру, че ще разбере как документът е попаднал у Нарин. Мюневер е бясна на Кумру за стореното. 

Оя не спира да наблюдава всяко действие на Емир и Фериде. 

Мюневер се оправдава пред Кемал, че Кумру е показала епикризата на Нарин без да иска. 

Фериде предлага да излекува раните по ръката на Емир. 

Кемал вика Кумру настрани и я предупреждава отсега нататък да бъде внимателна и да не се повтаря случаят от по-рано. Заплашва я, че ще смени тона, ако още веднъж постъпи по този начин с Нарин. 

Кумру влиза в банята и полива целия пот с течен сапун. Нарин влиза след нея и пада. Порязва си крака от счупената чаша. Кумру предлага да превърже крака ѝ.