kakvo shte se sluchi v nerazdelni djivika i manvi izlizat

Какво ще се случи в “Неразделни”: Дживика и Манви излизат с Вирен и Вират (19 октомври)

Сподели

Дживика и Манви планират да се върнат тайно в къщата, качвайки се през терасата.

Манви
се качва първа, а след нея е ред и на Дживика. Девойката обаче изпуска
чаршафа, който сестра й й подава, и пада в краката на очарователния
Вирен.

И двамата не свалят очи един от друг.

Братята Вирен и Вират отиват при Дживика и Манви. Четиримата завързват разговор и се разделят на двойки – Вират с Манви и Вирен с Дживика, качвайки се в различни рикши.

Докато Манви е разговорлива с Вират, Вирен и Дживика се споглеждат срамежливо.

Манви се представя на Вират с името на сестра си Дживика.

Вират отива при д-р Манан и двамата се запознават. Той му казва, че е довел Дживика пред болницата.

Манан поглежда към Манви и казва на Вират, че това не е Дживика, а сестра й Манви.

Вират, Вирен и леля им си тръгват от имението на Чандрика.
Беджи разбира за случилото се и се скарва на Манви и Дживика.

Двете се разстройват, а Дживика е обидена на сестра си.
Манви се извинява на Дживика, но тя я отпраща гневна.

Дживика си спомня детството си с Манви.
В този момент по-малката сестра стои до дървото и не спира да плаче. Дебу се опитва да я успокои, но безуспешно.

Дебу завежда Манви при Дживика, а тя отново ѝ се извинява искрено. Ледът между двете сестри започва да се топи.

Манви и Дживика се прегръщат.
Манви отива на гърба на статуята на Кришна и започва да плаче над бурното течение на водата.

Дживика тръгва да я търси, притеснявайки се за сестра си.

Лелята на Вират и Вирен се обажда на Беджи и им казва да дойдат при нея в Мосури.

Беджи е щастлива, че лелята не се е отказала от сватбата.

ajax loader


Сподели