Какво ще се случи в “Не ме оставяй”: Критично състояние (20 юли)

 

Емре отива в интернет компанията, създала сайта на Зейнеп, и иска обяснение от служителите.

Сахер гони Съла от кафенето. Мехмет пита момичето защо Сахер се държи лошо с нея.

Дженгиз предлага на Мелтем да я вземат в дома си и да се грижат за нея. Преди да я изпишат, Мелтем дава плик с пари на лекаря.

Собствениците на фирмата едва не пребиват Емре. Лекарят научава, че някаква жена е поръчала изработката на сайта.

Зейнеп споделя с Аслъ, че вече е много уморена. Бора отново звъни на Зейнеп и я вика да се срещната, за да ѝ каже нещо важно.

Тарък се грижи за Мелтем. Тя използва вниманието му и го кара да я храни. Съла звъни на мъжа си, но той ѝ затваря.

Ведат отива в дома на Хюлия. Есин го проследява. Вижда през прозореца, че масата е сложена, и си мисли, че Хюлия и Ведат ще вечерят заедно.

Емре отива в публичния дом. Един от служителите там го удря с тежък предмет по главата. Емре пада на земята. Нападателите взимат тялото и заключват лекаря.

Бора предлага на Зейнеп да си приготвят храна и да обядват както някога.

Есин наблюдава Ведат. Вбесява се, когато вижда, че съпругът ѝ хваща ръката на Хюлия.

Емре се свестява, но разбира, че е заключен в някакъв склад.

Съла отново звъни на Тарък, но телефонът му е изключен.

Мелтем се прави на заспала и бълнува. Тарък я слуша. Опитва се да я събуди, за да не сънува кошмари. Мелтем скача и го прегръща.