Какво ще се случи в “Не ме оставяй”: Бора стреля по Зейнеп и Емре (17 юни)

Зейнеп казва на Ведат, че иска да прекрати отношенията си с болницата. Оплаква се, че вече не издържа.

Ведат
настоява Зейнеп да остане на работа и да продължи да се бори с тези,
които я оклеветяват. Обещава й първо да й намери работа, за да не
прекъсва обучението си, и чак тогава да я уволни.

Зейнеп разказва на Ведат, че не познава баща си, и му благодари, че той се грижи за нея като неин такъв.

Мехмет приготвя вечеря на Съла, докато тя е на училище.

Бора и Садък намират място, където да застрелят Емре и да го закопаят.

Ведат взима адреса на Зейнеп и отива у тях.

Джансу
настоява охранителя да й разкаже всичко, без да я лъже, защото е дъщеря
на главния лекар и ще го уволни. Джансу разбира, че Бора е организирал
капан за Емре в гората.

Мелтем
отива при Тарък и му казва, че знае къде е Съла. Заявява, че е наела
човек, който да следи Съла, и е узнала, че тя живее в дома на Мехмет.
Тарък не й вярва.

Джансу казва на Зейнеп, че Емре е в опасност и че Бора иска да го убие. Двете отиват към мястото на срещата.

Съла е изненадана от приготвената вечеря. Тарък пристига в дома на Мехмет.

Ведат отива у Зейнеп, а Хулия го посреща на вратата.

Емре се движи през гората. Бора стреля по него. Емре е ранен.

Садък казва на Бора да си тръгват, защото са улучили Емре и може би той вече е мъртъв.

Тарък пита Съла какво прави у Мехмет. 

Ведат казва на Хулия, че е дошъл да говори със Зейнеп.

Зейнеп и Джансу тичат, за да стигнат до мястото на стрелбата.

Емре изтръгва пистолета от ръцете на Бора, като го удря с едно дърво. Двамата отново се хващат за гушите.

Тарък и Мехмет се сбиват. Тарък извежда Съла.

Зейнеп и Джансу пристигат на мястото, откъдето се чува стрелбата. Виждат, че Бора и Емре се бият.

Бора прави знак на Садък да стреля и блъска Емре. Приятелят му стреля и улучва Зейнеп вместо Емре.

Ведат вижда снимки на малката Зейнеп в рамка, която някога е подарил на Хулия.

Емре веднага отива да спасява Зейнеп. Бора се разстройва. Емре грабва момичето и го носи до колата си.

Съла
отказва да тръгне насила с Тарък. Заявява му, че иска да бъде свободна и
вече не го обича. Тарък се ядосва и я оставя да прави каквото иска.
Съла е съкрушена.