Какво ще се случи в “Намери ме”: Ще успее ли планът на Парла (31 март)

Парла тръгва по следите на Керем и Сюрея. Заедно със свой приятел тя отива в кафенето, в което “работната група” се е събрала.

Приятелят
на Парла я нагрубява и двамата се сдърпват. Керем забелязва, че на
отсрещната маса назрява скандал, и отива да защити момичето. Остава
изненадан, когато установява, че това е Парла

“Уплашена”, Парла се сгушва в Керем, а Сюрея пристига и заключва погрешно, че двамата демонстрират интимност.

Керем връща Парла в имението. Младежът е плътно до приятелката си и се опитва да я успокои, без дори да подозира, че всичко е било инсценировка от нейна страна.

Парла започва да театралничи и дори се разплаква пред Керем. Хваща ръката му и през сълзи му благодари, че го е защитила.

Бирдже веднага се досеща, че е възможно Парла да преиграва.

Парла се свързва с Мустафа и го привиква на среща в имението. Госпожата иска да разбере докъде е стигнало разследването му, свързано с Елиф.

Керем споделя с Хюмейра за случилото се с Парла в кафенето. Съпругата на Тарък веднага се качва при приятелката си и започва да я успокоява.

Парла е доволна, че отново е център на внимание…

Жулиде не престава да мисли за Шафак и се опитва да си обясни коя е жената, с която го е видяла по-рано.

Керем, Сюрея, Бирдже и Юсус се събират в градината, за да продължат работата си.

Мустафа пристига в имението, но без новини за Маджиде. Детективът предлага на госпожата да шпионира Тарък, а тя му дава съгласието си.

Парла забелязва колко добре си изкарват Керем, Сюрея, Бирдже и Юсус и се присъединява към тях. Русокосата девойка проявява интимност към Керем пред очите на Сюрея.

Малко по-късно Керем и Сюрея изпращат Бирдже и Юнус и остават насаме. Керем се опитва да обясни на Сюрея, че не изпитва нищо към Парла.