Какво ще се случи в “Намери ме”: Керем се предава в полицията (04 май)

Керем отива в болничната стая при Парла, докато тя е в безсъзнание. Казва й, че не знае как той самият ще продължи живота си, носейки цялата тази вина.

Сюрея минава през стаята и дочува думите на приятеля си. Носи му кафе и се опитва да го успокои, макар и безуспешно.

В квартала Мустафа продължава да разпитва. Детективът се разминава на сантиметри с Вейсел.

Един от съседите на Вейсел го уведомява, че Мустафа е питал за него. Мъжът е убеден, че детективът иска да навреди на Мелек, и е решен да не рискува да се среща с него.

Парла сънува медения си месец с Керем. Събужда се и осъзнава, че е прикована за леглото. Девойката не сдържа сълзите си, а Керем не издържа и излиза от стаята.

Мустафа вижда Вейсел на улицата и веднага го разпознава. Тръгва след него.

Керем споделя със Сюрея, че възнамерява да отиде в полицията и да се признае за виновен за катастрофата с Парла.

Сюрея твърдо се опитва да разубеди приятеля си, но безуспешно…

Мустафа се обажда на госпожа Маджиде точно когато тя е заедно с Мелек и я уведомява, че е открил Вейсел.

Маджиде се изпълва с надежда, че скоро ще открие Мелек и Елиф, без да подозира, че и двете са в собствения й дом.

В имението една стена дели Мелек и Елиф. Двете за пореден път не успяват да се видят.

Сюрея придружава Керем до участъка, където младежът дава показания, че е виновен за катастрофата с Парла.

Вейсел е силно разтревожен, че е следен от Мустафа. Детективът успява да го спре и започва да го разпитва.

Вейсел е убеден, че Мустафа иска да навреди на Мелек, и му казва, че тя и Елиф са загинали в катастрофа.

В участъка Керем подписва показанията си. Сюрея не сдържа сълзите си…