Какво ще се случи в “Намери ме”: Елиф отваря тайния дневник на Маджиде, в който пише, че тя и Мелек са (18 ноември)

Сподели
 • 1
 • 2
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 5
 •  
 •  
  12
  Shares

Маджиде продължа да си води бележки, които да й помагат да не забрави самоличността си.

В дневника си господарката е записала, че Мелек и Елиф са наследнички на половината от имуществото на Хактанър като единствени роднини на Юсуф – син на покойния й брат.

Къймет влиза в стаята на сестра си, за да й даде лекарствата, и забелязва тефтера й. Маджиде бързо го прибира.

Филиз открива молбата за напускане на Акън. Оказва се, че младежът е решил да замине за Италия.

Асистенката веднага докладва на Бирдже за оттеглянето на Акън. Девойката осъзнава, че е закъсняла с решението си да му признае чувствата си.

Рана отново се опитва да провокира Хюмейра и двете изпадат в конфронтация.

В същото време Левент също пише своята молба за напускане, провокиран от пренебрежителното отношение на Хюмейра.

Детективът Ариф идва в имението, за да поговори с Маджиде. Къймет се опитва да подслуша разговора им, но Мелек я хваща.

Преди да отиде в кабинета на Керем, за да депозира оставката си, Левент за последен път се опитва да заговори Хюмейра, но тя отново демонстрира студено отношение.

На излизане Къймет спира Ариф и се опитва да го разпита за разговора му с Маджиде. Детективът обаче не се поддава.

Злодейката е твърдо решена да разбере кои са хората, които сестра й издирва, и решава да се добере до тайния й тефтер.

Левент влиза в кабинета на Керем и му връчва молбата си. Младежът твърдо отказва да освободи охранителя и го моли да размисли.

Керем отива в кабинета на Хюмейра и й съобщава за намерението на Левент да напусне холдинга. Хюмейра се опитва да не покаже емоция и отвръща на брат си, че й е все едно…

Къймет издебва момент, докато Маджиде не е в стая си, и започва да претърсва за дневника й.

Левент намира запис от охранителната камера, в който ясно се вижда как Рана нарочно се е “подхлъзнала”, така че да падне в прегръдките му.

Къймет преобръща цялата къща в търсене на тефтера на Маджиде. Оказва се, че по погрешка Елиф е взела тефтера на госпожата вместо скицника си.

Малкото момиченце отваря “тайника” на Маджиде и е на път да разбере цялата истина…


Сподели
 • 1
 • 2
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 5
 •  
 •  
  12
  Shares