Какво ще се случи в “Изпитанията на живота”: Анураг разкрива Навин и разбира, че той е (10 март)

Мохипи показва сарито на Прерна, което е купила за нея. Момичето се качва горе, за да го сложи. Мохини обявява, че ще организира парти, на което всички трябва да изглеждат добре.

Мохини пита брат си дали е щастлив от факта, че е дала сари на Прерна.

Анураг влиза в стаята на Прерна, докато тя се преоблича. Младежът се извинява и казва на приятелката си, че не бива да се притеснява от мнението на другите.

Анураг помага на Прерна да сложи сарито си и остава зашеметен от красотата й. Точно в този момент Навин влиза в стаята.

Навин казва на Анураг, че Молой го вика, като заявява, че той сам ще помогне на бъдещата си жена.

Анураг отива при баща си и му заявява, че се отказва от проекта, тъй като е зает в университета. Молой се съгласява и прехвърля задачите на сестра му Ниведета.

На вечеря Навин започва да говори с Прерна за медения им месец пред цялото семейство. Братът на Мохини хваща насилствено бъдещата си съпруга за ръката, целейки да демонстрира колко

Анураг не издържа на гледката и се качва в стаята си. Изведнъж дочува, че в стаята на Навин звъни телефон.

Анураг отива в стаята на чичо си и вижда, че го търси неговата приятелка. Връща съобщение да се срещнат пред къщата.

Приятелката на Навин пристига пред имението. Анураг си спомня, че това е същата жена, с която е видял чичо й да се прегръща преди няколко дни.

Навин се качва в стаята си и вижда, че приятелката му го е търсила. Прозвънява й, а след това намира кореспонденцията в телефона си и се вбесява. Нарежда й незабавно да си тръгне от имението.

Анураг се изправя лице в лице с приятелката на Навин. Кани я да влезе в имението, но тя

Прерна започва да отсервира масата след вечеря, но Мохини я спира и й казва, че като съпруга на Навин вече е част от висшето общество и не трябва да се занимава с работата на прислугата.

Навин е убеден, че Навин има връзка с въпросната жена. Решен е да го разобличи. Внезапно приятелката на Навин изчезва, потегляйки с колата си.

Анураг се връща в имението и е решен да проведе разговор с Мохини. Навин разбира за намерението му и се опитва да отклони вниманието, симулирайки падане.

Молой моли Анураг да откара Прерна у дома. По път обаче се разразява буря. Двамата слизат от колата и пеят заедно под дъжда.

Мохини се качва при Навин. Брат й й разказва за дъщерята на неговия приятел – Комолика. Отбелязва, че ще напълно подхожда за съпруга на Анураг. Мохини решава да покани момичето в имението.

Анураг се прибира в имението, а сестра му го посреща и го пита дали изпитва чувства към Прерна. Младежът е категоричен, че не трябва да позволяват брака на чичо им с младата девойка.

На сутринта Прерна се обажда на Анураг, а той й признава, че снощната вечер е била една от най-красивите в живота му.

Ниведета споделя с майка си, че подозира, че между Прерна и Анураг може да са се зародили чувства. Мохини твърдо се възпротивява на доводите на дъщеря си и отказва да повярва.

Навин разговаря с приятелката си, а Анураг дочува разговора им и това, че планират да се срещнат в хотел “Парадайс”. Младежът тръгва по следите на чичо си.

Анураг пристига в хотела и вижда Анураг заедно с жената от предишната вечер. Качва се на етажа, на който е стаята им, и подслушва разговора им. Жената казва на Навин, че щом се ожени за Прерна, ще забрави за нея и годежа им.