Какво ще се случи в “Истинска любов”: Манел разпитва Клара и я обвинява, че е защитила Лобо (29 март)

(29 март) в следващия епизод на португалския сериал “Истинска любов”, 15:00 до 16:00 ч. !

Източник: zapping-tv.com

Превод и адаптация: Telenovellas News 

Епизод: 66

Жизела пристига във фабриката и споделя с всички видеото, публикувано от Ким с хъркането на Пресиоза. Всички се смеят освен Лукаш, който се притеснява за приятеля си. В супермаркета Ким, заедно с всичките си колеги, се подиграват на Пресиоза. Барбара вика всички на среща, на която налага правила за увеличаване на производителността на супермаркета, а когато Пресиоза пристига късно, Барбара я предупреждава, че закъсненията ще бъдат приспаднати от заплатата. 

Притеснен, Нелсън показва видеото на Пресиоза, която бяга от срам в общата стая. Ким се смее и Нелсън му се кара, че се подиграва на приятелката си. Последният се опомня и се опитва да говори с Пресиоза, но тя дори не иска да го вижда и прекратява всичко. След като Ким си тръгва, Нелсън се приближава и утешава приятелката си. 

В болницата Франсишка се прави на добра майка и се отнася с обич към Даниела. Клара пристига и е бясна да я види там. Иска да говорят навън. Предлага да й даде своя дял и този на братята във фабриката, ако тя им позволи да бъдат заедно. Франсишка остава без реакция. Въпреки че е изкушена, се опитва да остане безразлична. Клара я моли да я остави със сестрите й, но тя отказва. И все пак Клара я съветва да говори с адвоката й. 

Преди да си тръгне, Клара утешава Даниела и обяснява, че ще трябва да отиде в дома на Франсишка. Тя гледа надолу с тъга и не разкрива пред сестра си за случилото се, заради което промени показанията си, а просто иска да остане сама. Диана моли чичо Мигел да не си тръгва, той обещава скоро да се върне. Жорже убеждава Елена да се опита да свири на пиано и тя е изнервена от близостта помежду им, когато той я държи за ръка. 

Пилар планира да разпита Клара, за да се опита да открие повече улики относно смъртта на Едуардо. Ким моли Нелсън да се застъпи за него пред Пресиоза, но той отказва да му помогне и все още го порицава за това, което е направил, но Ким не признава грешката си. Клиент се подиграва на Пресиоза и тя реагира нервно. Барбара я наблюдава и я информира, че ще започне дисциплинарно производство срещу нея. 

Манел се възползва от отсъствието на Пилар, когато Клара пристига и сам разпитва бившата си приятелка. Той я изправя пред няколко несъответствия в нейната история и намеква, че е получила помощ от Лобо. Той иска помощ, за да го хване, защото той е отговорен за смъртта на баща му, но Клара твърди, че не знае нищо.