Какво ще се случи в ЕПИЗОД 200 на “Вятърничав”: Азизе решава да се самоубие (15 октомври)


Дилшах и Шюкрян се прегръщат и не сдържат сълзите си. Дилшах не издържа на напрежението и припада.

Хандан предупреждава Зехра, че Дилшах ще застраши брака й с Хазар.

В същото време в конака на Асланбей Миран отказва да повярва на думите на Азизе, че майка му е жива.

Фюсюн се намесва и съобщава на Миран, че лично е предала Дилшах на Хазар. Младежът пуска пистолета си и тръгва да търси майка си.

Фюсюн смята да отиде в конака на Шадоулу и да им разкаже цялата истина. Харун се опитва да спре майка си, но безуспешно.

Харун нарежда на Ярен да приготви багажа им…

Хазар слага Дилшах да си почине. Зехра остава при нея и я моли за извинение за това, че я е излъгала, че Шюкрян е мъртва.

Хазар дочува думите на съпругата си и остава шокиран.

Реян, Фърат и Гьонюл тръгват след Миран, но губят следите му. В това време младежът нахлува в конака на Асланбей, държейки да се види с Дилшах.

Шюкрян спира внука си, но в това време Дилшах слиза по стълбите заедно със Зехра.

Миран приближава майка си, за да я прегърне, но тя се отдръпва, твърдейки, че синът й е умрял. Хазар се опитва да убеди съпругата си, че Миран е синът им, но тя е непреклонна.

В това време в конака пристига Фюсюн, последвана Азизе. Миран побеснява, а Дилшах опитва да се скрие, изпитвайки страх от бабата на Миран.

Фюсюн заявява пред всички, че през всички тези години Азизе е държала Дилшах под ключ, заблуждавайки я, че синът й е мъртъв.

Миран се нахвърля с обвинения към Азизе и се заканва да я убие. Старицата излиза на площада и признава на всеослушание всичките си грехове.

Азизе моли Миран да й прости, но той е непреклонен. Съсипана от обвиненията на внука си, старицата взима пистолета на Махмуд и го насочва към главата си.

Реян се намесва и успява да отнеме оръжието от ръцете на Азизе. Казва й, че трябва да живее, за да плати за греховете си.

Азизе се срива безпомощна на земята, обляна в сълзи. Фююн отива при нея и й казва, че няма да й позволи да умре толкова лесно.