Какво ще се случи в “Дъщеря ми”: Падане по стълбите (23 юли)

(23 юли) в следващия епизод на турския сериал “Дъщеря ми”, 12:30 до 13:30 ч. !


Източник: Youtube канал “Kızım”

Превод и адаптация: Telenovellas News 

Епизод: 30

Уур посещава Джемал и настоява да говорят. Започва да го разпитва за бащата на Асу. 

Джемал гони Уур, а вторият заявява, че няма да позволи той и Асу да отнемат Ойкю от Демир. 

Шефът на Демир му предлага да работи и през нощта, за да вземе двойна надница. 

Демир моли Джандан да гледа Ойкю, тъй като му се налага да вземе допълнителни часове. 

Сърцето на Уур се разтуптява, щом вижда Севги. Той се присъединява към репетицията за пиесата. 

Джемал нарежда на Асу да отиде при Демир и да вземе Ойкю. 

Докато пренася чували с цимент, Демир пада по стълбите. Умира от болки, но не го показва, за да не го уволнят. 

Асу пристига в къщата на Демир и казва на Ойкю да се приготви, но малката отказва да тръгне с нея. 

Джандан разбира, че Асу е майката на Ойкю. 

Асу опитва да дръпне дъщеря си, но Джандан препречва пътя ѝ и казва на Ойкю да се прибере в стаята си. 

Джандан предупреждава Асу, че преди да говори с Демир, Ойкю никъде няма да ходи. 

Демир заявява на Джандан, че веднага се прибира. Той моли шефа си да си тръгне по-рано. 

Ойкю пита майка си защо я е изоставила като бебе и е изчезнала. Асу обещава да ѝ обясни всичко, но когато останат сами. 

Асу заявява на Демир, че утре ще дойде за Ойкю и ако не я вземе със себе си, ще извика полиция. 

Джандан съветва Демир да разреши на Асу да прекара време с Ойкю. 

Демир уверява Ойкю, че ще бъде с майка си само два часа. Малката се съгласява. 

Уур започва да следи Джемал и Асу, които получава копие от завещанието на Сезер.