Какво ще се случи в “Дъщеря ми”: Камери в дома на Джандан; Демир открива лелята на Ойкю, за да се отърве от дъщеря си (24 юни)

Сподели

(24 юни) в следващия епизод на турския сериал “Дъщеря ми”, 12:30 до 13:30 ч. !


Източник: Youtube канал “Kızım”

Превод и адаптация: Telenovellas News 

Епизод: 9

Ойкю разказва на Джандан, че с Демир наскоро са се намерили и затова не знае подробности за живота му.

Ойкю допълва, че леля ѝ я е отгледала. Джандан се учудва на признанието.

Демир лъже майката на Уур, че е заминал командировка.

Демир опитва да влезе в дома на Джандан, но е заключено. Принуждава се да прескочи и да спи в градината на люлката.

Демир дава насоки на Ойкю да не заговаря “стария” му приятел Джемал.

Ойкю без да иска захапва Демир по ръката.

Ойкю показва на Демир снимка на леля си.

Колата на Демир се счупва по пътя за училището на Ойкю.

Джандан разбира, че Ибрахим е продал кобилата Шимшек, и се разстройва.

Демир посещава Острието и го упреква за постъпката му спрямо Уур.

Демир дава на Острието снимка на лелята Зейнеп. Иска да я открие, за да се отърве от Ойкю, а Острието да получи картините.

Мурат праща хора, за да поставят камери в дома на Джандан.

Демир посещава Уур в затвора.

Острието дава на Демир актуалния адрес на Зейнеп.

Демир отива на посоченото място, но не открива лелята на Ойкю. Мъжът ѝ му съобщава, че вчера го е напуснала и е заминала.

Ойкю и Джандан засаждат цветя заедно, докато чакат Демир да се прибере.

На сутринта Ойкю се събужда, но Демир все още го няма. Тя се разплаква пред Джандан, че сигурно я е изоставил.

Майката на Мерджан се оплаква на учителката Севги, че предишният ден Ойкю и Мерджан са избягали от час.

Ойкю защитава Мерджан и казва, че тя е виновна.

Севги разделя Мерджан и Ойкю вече да не седят заедно в клас.

Демир получава адреса на майката на Зейнеп, но и там не открива бегълката.

Най-накрая Демир намира Зейнеп на летището.


Сподели