Как да инсталирате шрифтове на Linux: Изчерпателно ръководство

Сподели

Това ръководство ви превежда през инсталирането на шрифтове в Linux, използването на командния ред или използването на специалните GUI приложения на GNOME и KDE.

Шрифтовете играят решаваща роля за подобряване на визуалната привлекателност и четимост на текста във вашата Linux система. Известен със своята гъвкавост и персонализиране, Linux предлага множество начини за инсталиране на шрифтове, отговарящи на различни потребителски предпочитания и нива на умения.

Това ръководство ще изследва два основни подхода: командния ред и специалните приложения за графичен потребителски интерфейс (GUI), налични в популярни десктоп среди като GNOME и KDE Plasma.

Но първо, нека разгледаме различните формати на шрифтове.

Видове формати на шрифтове

В Linux няколко формата на шрифтове обикновено се използват за съхраняване и управление на шрифтове. Всеки има своите характеристики и предимства, отговарящи на различни нужди и случаи на употреба.

Ето някои от най-често срещаните формати на шрифтове, които ще срещнете в Linux системи:

  • Шрифт TrueType (TTF): TrueType е един от най-популярните и широко поддържани шрифтови формати. TTF шрифтовете са мащабируеми и се показват добре в различни размери. Те обикновено се използват както за екранни, така и за печатни цели, което ги прави подходящи за уеб дизайн, графичен дизайн и общо изобразяване на текст.
  • OpenType шрифт (OTF): OpenType е разширение на формата на шрифта TrueType. OTF шрифтовете поддържат разширени функции за типография, като лигатури, алтернативни знаци и стилистични набори. Те могат да включват данни за шрифтове TrueType и PostScript, което ги прави универсални за различни платформи и приложения.
  • PostScript шрифт (тип 1): PostScript шрифтовете, често наричани шрифтове тип 1, са едни от най-ранните формати на цифрови шрифтове. Въпреки че до голяма степен са заменени от шрифтове TrueType и OpenType, те все още намират приложение в специфични наследени приложения и работни процеси за печат.
  • Растерни шрифтове (BDF): Растерните шрифтове се създават с помощта на мрежа от пиксели, където всеки пиксел съответства на конкретен глиф. Тези шрифтове не са мащабируеми и са най-подходящи за определени разделителни способности на екрана. Те обикновено се използват в по-стари системи и терминали с ограничено екранно пространство.
  • Формат на шрифт X11 (XLFD): Форматът X Logical Font Description (XLFD) е използван в системата X Window за описание на шрифтове. Той включваше различни атрибути като семейство шрифтове, стил, размер, тегло и т.н. XLFD обаче стана по-малко уместен, тъй като се появиха по-нови шрифтови технологии и формати.
  • Формати на уеб шрифтове (WOFF, WOFF2): Въпреки че не са изключително за Linux, форматите на уеб шрифтове като WOFF (Web Open Font Format) и WOFF2 са оптимизирани за използване в мрежата, осигурявайки ефективна компресия и по-бързо време за зареждане. Те позволяват на уеб дизайнерите да използват персонализирани шрифтове на своите уебсайтове, като същевременно гарантират съвместимост между различни браузъри.
  • SVG шрифтове: Шрифтовете за мащабируема векторна графика (SVG) използват описания, базирани на XML, за да дефинират очертанията на шрифта. Въпреки че предлагат мащабируемост без загуба на качество, те са по-рядко срещани от шрифтовете TrueType или OpenType за общо използване на текст.

Тези формати на шрифтове се различават по своите възможности, съвместимост и случаи на използване. Когато инсталирате шрифтове на Linux система, изборът на формат, който отговаря на предназначението ви, независимо дали за общо изобразяване на текст, работа по дизайн или уеб разработка, е от съществено значение.

В това ръководство ще се съсредоточим върху форматите OTF и TTF, тъй като те са най-използваните.

Инсталиране на шрифтове в Linux: Подход от команден ред

Добавянето на нови шрифтове към Linux система чрез командния ред предлага бърз и ефективен метод за подобряване на типографския избор. Чрез използване на прости команди потребителите могат лесно да управляват кеш паметта на шрифта и да опресняват списъците с шрифтове. Нека ви покажа как.

Стъпка 1: Получете файла с шрифтове

Първата стъпка е да изтеглите файла с шрифтове, който искаме да инсталираме в нашата Linux система. За това ръководство ще използваме Код на Фира шрифт, достъпен за безплатно изтегляне от GitHub.

Изтегляме го със следната команда wget:

wget https://github.com/tonsky/FiraCode/releases/download/6.2/Fira_Code_v6.2.zip

След като го разархивираме, ще получим няколко папки с различни типове шрифтове – TTF, WOFF и WOFF2. Ще използваме TTF.

Стъпка 2: Инсталирайте шрифта

Тук трябва да решим как искаме шрифтът да бъде наличен в нашата система. Linux предоставя два основни начина за инсталиране на шрифтове: в цялата система и на потребител.

Инсталирането на шрифтове за цялата система включва инсталиране на шрифтове, които ще бъдат достъпни за всички потребители в системата. Това обикновено изисква администраторски привилегии и засяга външния вид на цялата система.

Инсталирането на шрифтове за потребител позволява на потребителите да инсталират шрифтове, достъпни само за тях. Това може да бъде полезно, ако искате да персонализирате вашата среда, без да засягате други потребители в системата.

По-долу ще ви покажем как да инсталирате шрифта и с двата подхода.

Стъпка 2.1: Инсталиране на шрифтове за цялата система

Повечето Linux дистрибуции съхраняват системните шрифтове в „/usr/share/fonts” директория.

За да инсталирате шрифта в цялата система, трябва да копирате или преместите файловете с шрифтове (“.ttf “) в тази директория и за да ги направите по-лесни за управление, е добра практика да ги поставите в тази, която създавате предварително. Така че нека го направим.

Първо ще създадем нова поддиректория под „/usr/share/fonts“с името”fira-код” и след това копирайте или преместете файловете с шрифтове в него.

sudo mkdir /usr/share/fonts/fira-code
sudo mv *.ttf /usr/share/fonts/fira-code/
Инсталирайте шрифт в цялата система на Linux.
Инсталирайте шрифт в цялата система на Linux.

И накрая, ще трябва да актуализирате кеша на шрифтовете на системата, така че приложенията да могат да разпознават новите шрифтове. Изпълнението на командата по-долу ще регенерира кеша на шрифта.

sudo fc-cache -f -v

След регенерирането на кеша изходът от командата показва папките с шрифтове на вашата Linux система, включително нашата новосъздадена директория, съдържаща шрифта Fira Code.

Инсталирайте шрифт в цялата система на Linux.
Инсталирайте шрифт в цялата система на Linux.

Използвайки fc-list можете да потвърдите, че шрифтовете са инсталирани, като покажете пътищата и дефинициите на стила:

fc-list | grep "Fira"
Проверка на инсталирането на шрифта.
Проверка на инсталирането на шрифта.

И това е. Шрифтът е успешно инсталиран и готов за използване от приложения в нашата Linux система.

Шрифтът е успешно инсталиран и достъпен в нашата Linux система.
Шрифтът е успешно инсталиран и достъпен в нашата Linux система.

Нуждаете се от повече подробности? Проверете fc-кеш и fc-списък команди man страници.

Стъпка 2.1: Инсталиране на шрифт за всеки потребител

Инсталирането на шрифт за всеки потребител в Linux позволява на потребителите да инсталират шрифтове, достъпни само в техните собствени потребителски акаунти. Този подход предлага персонализиран начин за персонализиране на външния вид на текста в приложенията, без да засяга други потребители или системата като цяло.

Процедурата е идентична с инсталацията за цялата система; единствената разлика е, че този път директорията, в която ще инсталираме шрифтовете, е в нашата домашна Linux директория. По-подходящо, на повечето Linux системи това е „~/.local/share/fonts.”

Директорията може да не съществува, така че нека първо я направим с поддиректорията, където ще инсталираме шрифта.

mkdir -p ~/.local/share/fonts/fira-code

След това, познато, копирайте или преместете файловете с шрифтове там и регенерирайте кеша.

mv *.ttf ~/.local/share/fonts/fira-code
sudo fc-cache -f -v
Инсталиране на шрифт на Linux на потребител.
Инсталиране на шрифт на Linux на потребител.

Това е всичко! Насладете се на новия си шрифт.

Инсталирайте Fonts на Linux с Fonts Manager на GNOME

Мениджърът на шрифтове на GNOME предоставя удобен за потребителя и графичен начин за управление и инсталиране на шрифтове на Linux системи, работещи в работната среда на GNOME. Този метод опростява процеса на инсталиране на шрифта и е особено полезен за потребители, които предпочитат по-интуитивен подход.

Отидете до файла с шрифтове, който искате да инсталирате, щракнете с десния бутон и изберете „Отворете с шрифтове” от контекстното меню.

Инсталирайте шрифтове на Linux с Fonts Manager на GNOME.
Инсталирайте шрифтове на Linux с Fonts Manager на GNOME.

Шрифтът ще се отвори в приложението за управление на шрифтове на GNOME по подразбиране. Щракнете върху „Инсталирай”, за да инсталирате шрифта.

Инсталирайте шрифтове на Linux с Fonts Manager на GNOME.
Инсталирайте шрифтове на Linux с Fonts Manager на GNOME.

Ти си готов. Шрифтът е инсталиран. Колко по-лесно би могло да бъде? Повторете процедурата за всички останали файлове, ако са повече от един.

И накрая, ще посочим, че по този начин шрифтовете са инсталирани само за текущия потребител и могат да бъдат разположени в „~/.local/share/fonts” директория.

Инсталирайте Fonts на Linux с Fonts Manager на KDE

KDE Plasma, една от популярните десктоп среди за Linux, предоставя удобен за потребителя Fonts Manager, който опростява инсталирането и управлението на шрифтове във вашата система.

Отидете на „Системни настройки” > “Външен вид” > “Управление на шрифтове“ и щракнете върху „Инсталиране от файл” бутон.

Мениджър на шрифтове на KDE
Мениджър на шрифтове на KDE

След това изберете файловете с шрифтове, които искате да инсталирате, и щракнете върху „Отворете” бутон.

Инсталирайте шрифтове на Linux с Fonts Manager на KDE.
Инсталирайте шрифтове на Linux с Fonts Manager на KDE.

Ще бъдете попитани дали искате шрифтовете да бъдат инсталирани за цялата система или за всеки потребител. Моят съвет е да изберете “Система.”

Инсталирайте системни шрифтове на Linux с Fonts Manager на KDE.
Инсталирайте системни шрифтове на Linux с Fonts Manager на KDE.

Ще бъдете подканени да въведете паролата си за потребителя с административни привилегии за изпълнение на sudo команди. Така че, въведете го и потвърдете с „Добре.”

Удостоверяване на потребителя.
Удостоверяване на потребителя.

Шрифтовете ще бъдат инсталирани; можете веднага да ги видите в списъка.

Инсталирайте системни шрифтове на Linux с Fonts Manager на KDE.
Инсталирайте системни шрифтове на Linux с Fonts Manager на KDE.

Деинсталирайте шрифтове на Linux

Деинсталирането на шрифтове в Linux може да е необходимо, за да почистите колекцията си от шрифтове или да премахнете шрифтове, от които вече не се нуждаете. Независимо дали сте инсталирали шрифтове за цялата система или за конкретен потребител, премахването им е лесен процес. Ето как да го направите.

Стъпка 1: Намерете директорията с шрифтове

Отворете терминален прозорец и потърсете конкретни шрифтове, като използвате fc-list команда, като филтрира нейния изход и я конвейерно насочва към командата grep с името на шрифта, което искате да премахнете.

fc-list | grep -i "fira"
Намерете директорията с шрифтове.
Намерете директорията с шрифтове.

Стъпка 2: Изтрийте файлове/директория с шрифтове

След като намерим къде се намират файловете с шрифтове във файловата система, ги изтриваме или както в нашия случай изтриваме цялата поддиректория, в която се намират.

sudo rm -rf /usr/share/fonts/fira-code/

Стъпка 3: Актуализация Кеш на шрифтове

След като премахнете шрифтовете, актуализирайте кеша на шрифтовете на системата, за да отразите промените.

sudo fc-cache -f -v

Запомнете: Когато деинсталирате шрифтове, уверете се, че премахвате правилните шрифтове. Неправилното премахване на системни шрифтове може да повлияе на стабилността на системата.

Освен това в някои случаи може да се наложи да излезете и след това да влезете отново, за да може приложенията да разпознаят промените.

Заключение

Това ръководство е изчерпателен ресурс за потребители, които искат да подобрят своя избор и персонализиране на шрифтове в Linux чрез инсталиране на допълнителни шрифтове на своите системи.

Така че, независимо дали сте опитен потребител на Linux, който се справя удобно с командния ред, или по-нов потребител, който търси по-прост GUI подход, това ръководство ви предоставя знанията за подобряване на естетиката на вашата система чрез инсталиране на шрифтове.

Благодаря за отделеното време! Вашите отзиви и коментари са добре дошли.

Публикациите се превеждат автоматично с google translate

Loading


Сподели