Излезе офис пакета LibreOffice 7.1 в две версии - Community и Enterprise

Излезе офис пакета LibreOffice 7.1 в две версии – Community и Enterprise

Организацията The Document Foundation представи офис пакета LibreOffice 7.1. Предлагат се готови инсталационни пакети за различните Linux дистрибуции, както и за Windows и Mac OS. При подготовката на новата компилация, 73% от промените са направени от професионалните разработчици на компаниите Collabora, Red Hat и CIB, а 27% от промените са направени от независими програмисти.

В новата версия разработчиците са се завърнали към идеята за разделяне на компилацията на две версии – за обикновените потребители (LibreOffice Community) и за предприятията (LibreOffice Enterprise). Версията LibreOffice 7.1 Community ще се поддържа от ентусиастите и от привържениците на отворения код. За версията за бизнеса LibreOffice 7.1 Enterprise се предлага професионална поддръжка и възможност за получаване на обновявания в продължение на дълъг период от време (LTS). LibreOffice Enterprise включва допълнителни функции, като например SLA (Service Level Agreements).

Начинът за разпространение на сорс кода е останал същият – кодът на LibreOffice Community е достъпен безплатно за всички без ограничения, включително и за корпоративните потребители. Въвеждането на версията LibreOffice Enterprise опростява работата с външни доставчици на програмни продукти, създавани на базата на LibreOffice за предприятия. Това ще намали натоварването на общността, която губи много време за решаване на проблемите, свързани с особеностите на използването на LibreOffice в корпоративна среда. В крайна сметка ще бъде формирана екосистема от доставчици, предлагащи комерсиални услуги по поддръжка и нови LTS компилации.

LibreOffice Community, както и LibreOffice Enterprise се базират на общата технологична платформа LibreOffice Technology, която предлага единна кодова база за създаването на различни решения на базата на LibreOffice. В тази обща кодова база ще се приемат и предлагат промени, полезни както за общността, така и специфичните решения за предприятията. Базираните на LibreOffice Technology продукти са достъпни за различните операционни системи – Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, за мобилните платформи Android и iOS, както и за използване в електронен облак (LibreOffice Online).

Основни промени и нововъведения в LibreOffice Community 7.1:

 • Добавен е диалогов прозорец за избор на стила на интерфейса. Този програмен прозорец автоматично се показва след първото стартиране на LibreOffice 7.1, но след това може да се стартира от настройките..

 • Във варианта Notebookbar на панела за инструменти, в който се използват раздели, е добавен нов уиджет за предварителен преглед на стиловете.

 • Добавен е новият диалогов прозорец Additions, който се използва в различните части на LibreOffice 7.1 за получаване на допълнителна информация от външни хранилища, като например разширения, иконки, макроси, шаблони и т.н. С неговото използване не се налага ръчното зареждане и инсталиране на разширенията чрез Extension Manager и дава възможност за инсталирането на необходимото разширение само с един клик.

Промените във Writer

 • Добавен е инструмент за инспектиране на стиловете (Style Inspector), който дава възможност за показване на всички атрибути на стиловете, параграфите и символите, както и ръчното форматиране.

 • Добавена е възможност за прикрепване на изображенията спрямо долната граница на страницата.

 • В менюто Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids е предоставена възможност за определяне кой начин за прикрепване на изображенията да бъде използван по подразбиране.
 • Осигурено е определянето на Unicode типа, дори и при импортирането на текстови файлове без маркер за последователността на байтовете (BOM).
 • Реализирана е възможност за поддръжка на шаблони, независещи от локалата (проверката на правописа и другите подобни настройки на даден документ зависят от езика, който е избран във Writer, а не от системната локала)
 • Добавен е експериментален режим за свиване на контура при включването на който, до избраното заглавие на блок от текст се появява иконка със стрелка, Кликването върху тази иконка води до свиването или разгръщането на текстовия блок. За активирането на този режим е необходимо първоначално да се активира поддръжката на експерименталните възможности чрез менюто Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced и оттам да се включи режима чрез Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ View ▸ Show outline content visibility button.
 • За съвместимост с MS Word е добавена поддръжката на табличните формули PRODUCT, ABS, SIGN и COUNT.
 • Добавена е възможност за промяна видимостта на имената на полетата за въвеждане на информация ( View ▸ Field Names), както и поддръжката на маркиране с мишката на празни полета. За полетата, съвместими с MS Word е достъпен превключвател, даващ възможност за скриване както на командите, така и на резултата.
 • Направена е сериозна оптимизация на производителността на операциите търсене и замяна.
 • За старите PDF документи, създадени с помощта на OpenOffice.org 2.2 или по-стари версии, при импортирането е реализирано преобразуване на вмъкнатите таблици, разделени на ниво редове (rowspan), с помощта на което сега те по-качествено се експортират в MS Word и HTML форматите.

Промените в Calc

 • Добавена е настройка за изключване вмъкването с помощта на бутона Enter (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ General).
 • В програмния прозорец на автофилтъра (Autofilter) е добавена възможност за маркиране на елементите на всеки ред, а не само от иконката за избор.
 • В диалога на Solver е добавен бутон за обнуляването на всички значения (Reset All).
 • Във функцията INDIRECT е добавена поддръжката на имена от текущия работен лист.
 • Повишена е производителността на правописната проверка и на търсенето с помощта на Autofilter.

Промените в Impress и Draw

 • Добавена е поддръжката на анимация чрез енджин за симулиране на физичните процеси, предложени са нови анимационни ефекти, като например, имитация на падане, постепенно изчезване и отскок при сблъсък.
 • Реализирано е реалистично размиване на сенките на различните обекти
 • В Draw, за вградените PDF файлове са добавени видими маркери, показващи, че документът е подписан с електронен подпис.
 • В Impress е възможна промяната на анимацията за няколко обекта едновременно.
 • В конзолата за управление на презентациите са добавени бутоните Pause/Resume и Exit.
 • В Math, в панела Element са добавени нови примери и е реализирана поддръжката на HTML цветовете, някои от които могат да бъдат избрани с помощта на интерфейса на панела Element.
 • Добавена е разширяема колекция от макроси за LibreOffice, които мога да бъдат извиквани и с помощта на скриптове, написани на програмните езици Basic и Python.
 • При импорта е осигурена поддръжката на определяне типа на празните файлове по тяхното разширение. Така например, при опит за отваряне на PPTX и DOTX файлове с нулев размер ще бъдат отворени шаблоните за презентации и документа в съответния формат
 • Подобрена е работата на филтъра за импорт и експорт на документи в DOCX формат. Добавена е поддръжката на проследяване промените в плаващите таблици, възможност за импорт на формули в текстовите таблици, експорт на полето на формулата, запазването на отстъпа между последния абзац и заглавието. Значително е подобрено кеширането на резултатите в различните полета
 • Подобрена е работата на филтрите за импорт и експорт от и към XLSX и PPTX. Разширена е поддръжката на SmartArt.
 • Подобрено е коректното определяне размера на хартията за документа, който се извежда на печат. Осигурено е асинхронното обновяване на изображението на предварителен преглед преди самото извеждане на печат, което не блокира интерфейса при промени в параметрите за печат.

Да напомним, че в LibreOffice по подразбиране се използва ODF формата – международния стандартизиран безплатен формат, разработен съвместно от Международната организация по стандартизация и Международната електротехническа комисия. Освен това LibreOffice поддържа и форматите на други известни офис пакети като Microsoft Office, но поради това, че те не са безплатни като ODF, съвместимостта е ограничена, но новата версия поддържа на практика всичко от Microsoft Office.

Офис пакетът LibreOffice е предназначен за работа с документи с професионално качество, който всеки може да изтегли и инсталирате съвършено безплатно. Има огромен брой доволни потребители на LibreOffice по целия свят, тъй като той е наличен на повече от 30 езика и за всички основни операционни системи, включително Microsoft Windows, Mac OS X и  различните GNU/Linux дистрибуции (Debian, Ubuntu, Fedora, Mandriva, Suse и т.н).Източник: www.kaldata.com