Излезе GNOME 40 - нововъведения и промени

Излезе GNOME 40 – нововъведения и промени

Сподели

След шест месеца разработване бе представена десктоп средата GNOME 40. В сравнение с предишната версия са направени 24 хиляди промени, в реализацията на която са взели участие 822 разработчика. За по-бързата оценка на възможностите на новата GNOME се предлагат специализирани Live компилации базиран е на openSUSE, както и инсталационен дисков образ, подготвен в рамките на инициативата GNOME OS. Новата Linux десктоп среда е включена и в състава на бета версията на дистрибуцията Fedora 34.

Проектът е преминал към нова схема за номерация на версиите. Вместо 3.40 се предлага версия 40.0, като по този начин цифрата 3 повече няма да се използва, тъй като се счита, че тя вече не е актуална. Междинните коригиращи версии ще излизат с номера 40.1, 40.2, 40.3… По-значителните компилации ще продължат да излизат на всеки шест месеца – тоест, през есента на тази година трябва да излезе GNOME 41.0. Нечетните номера повече не се асоциират с тестови версии и сега вече започва използването на стандартните alpha, beta и rc.

Основните нововъведения и промени в десктоп средата GNOME 40

 • Значително е преработена организацията на работата на интерфейса. Вертикалната ориентация е заменена с хоризонтална – виртуалните работни пространства в режим Activities Overview сега са разположени хоризонтално и се показват във вид на непрекъснато движещ се наляво панел. Хоризонталната ориентация бе призната като по-интуитивно разбираема в сравнение с вертикалната.

Във всяко работно пространство, показвано в режима Activities Overview съвсем нагледно са представени отворените програмни прозорци, които имат вид на големи иконки на приложенията със съответните заглавия, които се появяват при насочването на курсора към тях. Осигурено е динамично мащабиране при взаимодействие на потребителя с тези програмни прозорци.

Променена е навигацията в режим Activities Overview, както и в интерфейса за избор на приложения (App grid), осигурен е безшевен преход между списъка с програми и виртуалните десктопи. Навигацията се осъществява в двуизмерното пространство – движението надясно и наляво се използват за преместване между различните виртуални десктопи, а движенията нагоре и надолу – за преход между режима Activities Overview и списъка с приложения. В горната част на екрана са поставени допълнителни иконки на тези десктопи, които показват детайлна информация за отворените програми.

 • Подобрена е организацията на работа при използването на няколко монитора – при настройката на показването на десктопа на всички екрани, превключвателят на работните пространства сега се показва на всички екрани, а не само в основния.

 • Извършена е много работа по изглаждането на общия стил – острите краища са закръглени, изгладени са твърде контрастните граници, унифициран е дизайнът на страничните панели, увеличена е ширината на активните зони за превъртане.

 • Модернизиран е дизайнът на много програми, включително Files, Web, Disks, Fonts, Calendar, Photos и System Monitor, в които вече се използва новия стил на предните прозорци, на различните елементи на интерфейса, както и закръглените ъгли
 • След зареждането е реализирано автоматичното показване на кратък помощен материал, който запознава потребителите с новите неща в тази десктоп среда
 • В GNOME Shell вече се използва наличният в компютърната система графичен процесор за рендиране на шейдърите. Обновен е стилът на аватарите и е добавена поддръжката на екранни жестове с три едновременни докосвания.
 • Изцяло е преработено приложението за показването на прогнозата за времето. Новият дизайн поддържа адаптацията на интерфейса към промените на размера на програмния прозорец и включва два вида информация – прогноза за всеки част от следващите два дни и обща прогноза за 10 дни.

 • В настройките е подобрен разделът за настройка на клавиатурата. Опциите за въвеждане на информация са преместени от раздела „Език и регион“ в отделната секция „Клавиатура“, в която е събрано всичко свързано с клавиатурните настройки. Обновени е самият процес за настройка на клавишните комбинации, добавени са нови опции за настройка на клавиша Compose и за въвеждането на алтернативни символи. В раздела за настройка на Wi-Fi връзката се предлага поставянето на известните на потребителя безжични мрежи в най-горната част на списъка. В страницата About се показва модела на лаптопа, респективно на използваната компютърна система.

 • В инсталатора на приложения (Software) е подобрен външният вид на банерите на приложенията и осигурена тяхната автоматична циклична ротация. Във всяка нова версия на приложенията вече се предлага информация за извършените промени. Логиката на работа с обновяванията е променена с цел намаляване на напомнянията за обновяване. Добавена е информация за източника на инсталиране – Flatpak или програмни пакети от дистрибуцията. Преработен е начинът за предоставяне на информацията за новите пакети.

 • Във файловия мениджър Nautilus е добавена поддръжката на подреждане според времето на създаване на файловете. Вече се използва компонента xdg-desktop-portal за поставяне на тапети на десктопа. Модернизиран е и интерфейсът с настройките. При поставянето на нов тапет на десктопа чрез файловия мениджър, е реализирана възможност за предварителен преглед, преди промяната да влезе в сила. Повишена е точността на прогнозата за изпълнението на различните операции с файловете. Добавена е поддръжката за стартиране на текстови файлове чрез опцията Run as a Program в контекстното меню. Добавена е поддръжката за извличане на информация от архиви, защитени с парола. В реда за въвеждане на файловете пътища е реализирана възможност за автоматично допълване чрез натискане на клавиша Tab.

 • В браузъра Epiphany се предлага нов дизайн за показване на разделите и има възможност за изключване на подсказките на Google при въвеждане на информация в адресния ред. По подразбиране е изключена защитата от фишинг, при която се използва технологията Google safe-browsing.

 • Осъществен е преходът към GTK 4.Източник: www.kaldata.com

Loading


Сподели