I2P 0.9.49

I2P (Invisible Internet Project) или „Проект Невидим Интернет“ е софтуер с открит сорс-код, създаден за организиране на свръхустойчива анонимна, зашифрована мрежа, подходяща за уеб-сърфиране, анонимен хостинг (създаване на анонимни сайтове, форуми и чатове, анонимни файлообменни сървъри и други). I2P може да работи с различните системи за обмен на мигновени съобщения, водене на блогове, за обмен на файлове, включително и чрез P2P връзки (Torrent, eDonkey, Kad, Gnutella), електронни пощи, VoIP и още много други. Адресите в мрежата I2P се намират в псевдо-домейн пространството .i2p.

I2P мрежата е характерна с използване на мощни методи за шифриране на информацията, със своята P2P архитектура и променливите посредници (хопове). По този начин се постига дълбока анонимизация, избягване на MiTM атаки и невъзможна подмяната на пакети с данни, която да остане скрита от очите на потребителите.

За достъп до I2P е необходимо инсталирането на програма-маршрутизатор, която шифрира и дешифрира данните, компресира и декомпресира трафика и го препраща към пиърите. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в I2P 0.9.49:

Changes

 • Build: Git migration
 • Build: Move web resources to wars
 • i2psnark WebSeed support
 • i2psnark padding file support
 • i2ptunnel: Move proxy resources to jar
 • Router: Redesign ECIES encryption for floodfills (proposal 156)
 • Router: Verify RI stores after startup
 • Router: Reduce Sybil threshold
 • Router: ECIES for new routers
 • Router: Start of ECIES migration
 • SSU: Send individual fragments of messages
 • SSU: Westwood+ congestion control
 • SSU: Fast retransmit

Bug Fixes

 • Build: Fix Gradle build
 • Crypto: Increase ratchet tag window to prevent message loss
 • I2CP: Fix encrypted leaseset combined with ECIES crypto or offline keys
 • i2ptunnel: Fix config file saving issues
 • Router: Fix leaseset request fails causing watchdog to bark
 • Router: Hidden mode fixes
 • SSU: Fix partial acks not being sent
 • SSU: Fix occasional high CPU usage

Other

 • Crypto: AES performance improvements
 • DoH: Change to RFC 8484 style
 • i2ptunnel: Remove DSA shared clients
 • Proxy: Add jump servers
 • Router: Add more countries for hidden mode
 • Router: Tunnel peer selection changes
 • Router: Move Sybil subsystem from console to router for embedded use
 • Router: Verify RI stores for a while after startup
 • Util: New unit tests
 • Translation updates

Официална страница
Изтегли: I2P 0.9.49 (21.4 MB)Източник: www.kaldata.com