Геотермална електроцентрала генерира електрическа енергия при цена 5 цента за киловатчас

Геотермална електроцентрала генерира електрическа енергия при цена 5 цента за киловатчас

Компаниите BP и Chevron са основните инвеститори на канадския стартъп Eavor, който разработи уникален метод за получаване на енергия от геотермални източници. Прототипът на електроцентралата е вече създаден и сега протичат нейните тестове в провинция Албърта. Изобретението, използвано в новата геотермална електроцентрала донесе на младата компания $40 милиона инвестиции.

Геотермалните източници дават възможност за използване на топлинната енергия от недрата на Земята, но тяхното използване е ограничено само в географските региони с голяма вулканична активност. Има и други по-гъвкави варианти, при които се генерира енергия от разтопени камъни, но генералният директор на Eavor Джон Редфърн подчертава, че този метод не е получил широко разпространение, понеже при него се губят от 50 до 80% от получената енергия за работата на помпите.

Стартъпът Eavor използва съвсем различен подход в сравнение с тези проекти, съобщи изданието New Atlas. Това е геотермална централа, при която течността преминава през херметично затворена система, която след стартирането работи без изразходването на допълнителна енергия. Понеже горещата вода се стреми да се издигне нагоре, а студената отива надолу, в новия тип геотермална централа се използват тунели, които отиват дълбоко в недрата на Земята, където скалите са горещи, а след това по успоредни канали се движи хоризонтално в продължение на няколко километра и силно се нагрява. След това тези канали се обединяват в един общ, който се издига вертикално нагоре.

На повърхността топлината може веднага да се използва за отопление на помещенията или да бъде преобразувана в електрическа енергия. При този процес водата се охлажда, след което отива обратно в тунелите, за да осъществи новия цикъл. Тъй като системата е затворена и херметична, достатъчно е процесът само да бъде стартиран с помощта на помпа, след което водата започва да циркулира самостоятелно, без да се налага използването на допълнителна енергия.

Компанията предлага няколко конфигурации, при които се използват различен брой наземни станции.

Eavor подчертават, че тяханата геотермална електроцентрала Eavor-Loop може да генерира електрическа енергия в промишлени мащаби или да дава топлина за 16 000 домакинства. Цената на тази енергия е $50 за един мегаватчас или пет цента за един киловатчас. Това е съпоставимо с цената на електрическата енергия, която се получава от слънчевите ферми в Обединените Арабски Емирства.

Младата компания вече изгради работен прототип на своята геотермална централа в провинция Албърта в Скалистите планини. Централата е построена и стартирана през 2019 година. Прототипът е с опростена конструкция, в която се използват тунели с дълбочина 2,4 км и дължина 2 км. Водата самостоятелно циркулира продължение на вече над една година.

Наскоро стартъпът получи инвестиции в размер на $40 милиона. Първият комерсиален проект ще бъде изграден в Германия.Източник: www.kaldata.com